Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 335. - 1862. szept. 25.
 
  A Kisfaludy-társaság igazgatója ismételve kéri a társaság pártolói közül azokat, kik 4 forintos illetményöket ez évre még be nem fizették, hogy azt beküldeni siessenek, annál inkább, mert a jól előre haladott nyomtatás költségeit s írói tiszteletdíjakat a társaság egyébünnen nem fedezheti, s így tovább nem várhat. (Szíveskedjenek ezt a hazai lapok fölvenni újdonsági rovatukba.). - Boczkó Dániel , volt országgyülési képviselő, a Kisfaludy-társaság alapítói közé lépett.  
 
 
n
Jegyzet Nagyobb nyomaték kedvéért emeli ki, hogy a pártolói díjak késedelmes küldése mennyire hátráltatja a munkák kiadását.