Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
SzF II. évf. II. 399. - 1862. okt. 23.
 
  A Kisfaludy-társaság kiadványaiból mintegy 37 ívnek nyomtatása elkészült és legközelebb szét fog küldetni. Ebből egy füzet a „Századok legendájának" válogatott részei,
Szász Károly
Szász Károly
jeles fordításában, két füzet pedig
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
legművészibb regényének, Esmond Henriknek első kötete. E szerint (Bede Ádám utolsó füzetével, mely 13 ív) a társaság 1862-re már 50 ívvel van készen, s folytatólag ez évre s a jövőnek elejére következni fog
Thackeray
Thackeray, William Makepeace
regényének hátralévő része 2 füzetben,
Moliere
Molière
három vígjátékának művészi fordítása
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
által s Onyégin verses fordítása
Bérczy Károly
Bérczy Károly
tól.
Az igazgató ezeket minden pártolónak meg fogja küldetni, ámbár panaszkodik, hogy dacára sürgetéseinek, még 1862-re is számos befizetés van hátra. (Sziveskedjenek a lapok átvenni e rövid közlést ujdonsági rovatukba.)  
 
 
n
Jegyzet Először hirdeti a Moliere-kötetek megjelenését és
Bérczy Károly
Bérczy Károly
Anyégin -forditását. (Az utóbbi csak 1866-ban jelent meg, 8o alakban. 296 lapon.)