Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú 1. évf. 1. 22. - 1863. jan. 4.
 
  Kisfaludy-Társaság, dec. 27.  
  E havi ülése nem volt igen élénk. Hallgató közönség sem levén jelen, az előadás nem tartatott meg, hanem a társaság belügyeiről folyt leginkább a tanácskozás. Örvendetes tudomásra történt a pénztárnok szóbeli jelentése, hogy a társaság alaptőkéje - mely különben elég szerény - ez év folytán majdnem felényivel gyarapult. A Shakespeare-bizottmány is, mely régebben csak egy esetre (ad hoc) vala kinevezve, utasítást nyert, hogy a fordítások ügyében kezdje meg újra működését, miután egy darab elfogadva, kettő közel áll a végleges elfogadáshoz. Remélhetjük tehát, hogy
Shakespeare
Shakespeare, William
magyar kiadása nem sokára megindul s hogy ez ösztönűl szolgál majd íróinknak, s ezentúl jobban felkarolják a fordítás ügyét. A kiadó
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
, nem vonta vissza lelkes ajánlatát, kész a költséget födözni s a fordítókat előbbi igérete szerint honorálni. Ezenfelül, a költség levonása után fennmaradó tiszta jövedelem szintén a fordítók osztályrésze leend. A társaság ez évi nyilvános közülése a szokott napon, február 6-án fog ünnepeltetni, mely alkalomra már foly az előkészület.