Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú l. évf. 72. - 1863. jan. 18.
 
  R. R. úrnak, Kaposvár. A pártolói díjakat vettük és köszönjük a buzgó részvétet. De csupán 1863-ra lépni be mind a társaságra, mind az egyes pártolókra nézve hátrányos volna. Az utóbbiak csak az 1863-ban kiadandó könyveket kapnák, és így csonka folytatását is valamely,1862-ben megkezdett munkának. Nincs más mód, mint vagy mind a három évre (1861-63) belépni, vagy ujabb 3 év kezdetét várni el. Ezt mi a lapokban csak a minap is így hirdettük.  
 
 
n
Jegyzet A Nyílt levelezés rovatában, ismeretlen egyénhez szóló üzenetként