Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. I. 142. - 1863. febr. 8.
 
  A Kisfaludy-társaságnak e hó 2-án tartott ülésében először is a febr. 6-án, szokás szerint a nemzeti muzeum termében tartandó közülés tárgyai állapíttattak meg ily renddel: 1) Elnöki megnyitó beszéd. 2) Titoknoki jelentés a társaság múlt évi mü.ködéséről. 3) „Zrinyi a költő" című költői beszély részeinek felolvasása
Szász Károly
Szász Károly
tag által. 4) „A szép nyilvánulása" székfoglaló értekezés
Lévay József
Lévay József
tagtól. 5) „Amit Isten végzett"; legenda
Tóth Kálmán
Tóth Kálmán
tagtól. 6) Tudósítás az 1862-diki jutalomkérdésről s az új pályadíjak kihirdetése. 7) Elnöki zárszó. - Azután új tagválasztásra került a sor. Csak három hely lévén üres és abból egyet betöltetlen hagyni célszerűnek látszván: titkos szavazattal meg lőn választva két tag: Kriza János a „Vadrózsák" jeles gyüjtője, és
Egressy Gábor
Egressy Gábor
.  
 
 
n
Jegyzet Vegyes rov. elején, valamint az ülés tárgysora az Évlapokban is.