Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. I. 191. - 1863. febr. 22.
 
  Báró
Wenckheim Béla
Wenckheim Béla
100 ft-ot alapított a Kisfaludy-társaság részére.  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. I. 238. - 1863. márc. 8.
 
  „A debreceni ref. felsőbb tanulók olvasó Egylete" a Kisfaludy-társaság alapítói közé lépett, 100 új forintot küldött be a társaság igazgatójához. E tőke, - mint az egylet elnöke irja - „a tanulóktól gyült egybe; 115 hit-, jog- és bölcsészettanuló tette össze filléreit, miután meghallák a felhívó szót." A derék ifjak tette magában hordja dicséretét.  
 
 
n
Jegyzet Első eset, hogy diákok tettek alapítványt a Társaságnak.