Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. I. 455. - 1863. máj. 10.
 
 
Madách
Madách Imre
nak
Ditze S.
Ditze Sándor
által németre fordított „Ember tragédiáját" Király, a „Pesti Hölgydivatlap" kiadó-tulajdonosa, fogja, mint a német „Mode-Zeitung" mellékletét, 6 füzetben kiadni. Az első füzet junius elejével jelenik meg, melyet a többi - rövid időközökben - fog követni. Sajnáljuk, hogy hazai kiadóink közül egy sem találkozott, ki e, talán egy kis áldozattal járó szolgálatot irodalmunknak meg merte volna tenni, mert a mű minden esetre sokat veszt érdekéből a szakadozott megjelenés által.  
 
 
n
Jegyzet
Madách
Madách Imre
művének német fordításáról lásd JKK XII. k. 434. jegyzet. -
[szerkesztői feloldás]
A fordító: Dietze Sándor magdeburgi tanár, aki hazánkban az 1850-60-as években nevelősködött és megtanult magyarul. Ez a fordítás 1865-ben külön kötetben is megjelent: „Die Tragődie des Menschen von E. Madách" címmel.A fordító:
A hölgy-divatlap havonta kétszer jelent meg, német változatának volt e kis cikkben megadott címe; ott jelent meg először a Tragédia, részletekben, németül.