Aranysárkány fejléc kép
 
SzF I. évf. 208. - 186r. jan. 30.  
  Negyed. B. Zs. úrnak. - A Kisfaludy Társaság részére küldött évi illetmény rendeltetése helyére megérkezett, s Kegyed neve a jegyzőkönyv 264. száma alatt pontosan be van írva.  
 
n
Jegyzet A szerkesztőnek ebben a rovatban valamint „Szerkesztői üzenetei"- ben adott válaszai többnyire hivatalos hangúak; mindenkinek megadják az akkor divatozott címzést vagy rangot.
A
Arany János
-nak arra is kiterjedt a figyelme, hogy a pártolók közöljék új lakcímeiket, nehogy az illetménykötetek elvesszenek. Üzenetei nemcsak
A.
Arany János
egyéniségéről és az előfizetési pártolói díjak kezelésének pontosságáról nyújtanak adatokat, hanem a pártolói kiadványok szétküldési nehézségeiről és izgalmairól is. Különösen becsesek a JKK XII. kötetében közölt több százra rugó üzenete közt a barátai, ismerősei részére címzett levélpótló üzenetek
[szerkesztői feloldás]
lásd JKK XII. köt. 533- 535. lapjának jegyzeteit
. A szerkesztői üzenetek kezdőbetűi pl. K. G. = Kazinczy Gábor, Sz. K. = Szász Károly, L. J. = Lévay József, T. M. = Tompa Mihály, Gy.- nak Kolozsvárra = Gyulai Pálnak, A. L. = Abonyi Lajosnak, T. E. = Tóth Endre, Sz. M. = Szemere Miklós, M. I. (vagy pedig „Sztregovára") = Madách Imre stb.