Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú I. évf. II. 550. - 1863. dec. 6.
 
  Közeledvén az idő, mikor a Kisfaludy-társaság ujabb pártfogásért lesz kénytelen fordulni a tisztelt közönséghez, némely lap már kezdi a zajgást, hogy a társaság, mellőzve az eredeti műveket, csupa fordításokat ad ki. A társaságnaksemmi szabálya nincs, mely kizárná az eredeti műveket; de mióta újra szervezte magát, több, mint három év alatt, egyetlen eredeti regény sem adatott be hozzá, másféle szépirodalmi mű is alig egy pár utasíttatott vissza. Hogy pedig a társaság maga keresse föl a harmad-negyedrangú eredetiségeket (mert az elsőrangúak nem szorulnak rá), és műveiket látatlanból minden bírálat nélkül, neve alatt kiadja, az talán mégsem feladata egy „szépirodalmi intézetnek."  
 
n
Jegyzet Mint már több ízben, így most is a Kisfaludy Társaság védelmére kel az „eredeti művek" problémájával (vesd össze 26. sz. jegyzetünket és a JKK XII. köt. 392- 393. és 443. lapjain közölt jegyzeteket).