Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 47. - 1864. jan. 10.
 
  A Kisfaludy-társaság pénztárnoka közzétevén a pénztár állását a mult év végén, ez adatokat vesszük ki belőle: 1863-ban új alapítókul beléptek tizenegyen, közülök a m. vásárhelyi Kazinczy-alapítvány 200 forinttal, mely a bajai kath. gymnaziuméval és a debreceni ref. tanulókéval együtt, le is fizettetett. Öt forintos kamatokban pedig 1861, 62, és 63-ról múlt év folytán összesen mintegy 322 frt. folyt be a társasági pénztárba.  
 
n
Jegyzet
A.
Arany János
precízen elszámol még az alapítványok ötszázalékos kamatösszegeiről is, melyek a bankbetétben mutatkoznak.