Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 311. - 1864. márc. 27.
 
 
Lévay József
Lévay József
a Kisfaludy-társaság számára IV Henriket fordítja
Shakspeare
Shakespeare, William
től. Ugyanő már lefordította Titus Andronicust, mely most még bírálat alatt van, s a közelebbi füzetek egyikében fog megjelenni. A Shakspeare-kiadás, melynek költségét és risicóját egészen
Tomori Anasztáz
Tomori Anasztáz
viseli, a nélkül, hogy a jövedelemből bármely csekély részt is igénybe venne, a pártoló tagok könyvilletményével össze nem tévesztendő, egészen külön vállalat, a mit netaláni reclamatiók megelőzése végett szükségesnek látunk megemlíteni. A mi a pártolókat illeti, 1864-re még nem jelentkeztek oly számmal, hogy a társaság a nyomatás iránt tájékozhatná magát.  
 
n
Jegyzet A Shakespeare-fordításokra nézve 1ásd az 576. 1. jegyzeteit.