Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 383. - 1864. ápr. 17.
 
  A Kisfaludy-társaság ujabb pártolói (az 1864-6-iki folyamra) örvendetesen szaporodnak, mi annál nevezetesebb és örvendetesebb, mivel a társaság még ki sem bocsátotta felhívását az új évfolyamra; ez azonban nemsokára meg fog történni s a könyvilletékül adandó művek is gyorsan fogják egymást követni, mert a kéziratok már nagyobbrészt készen vannak. Az első mű alkalmasint egy nagyobb eredeti regény lesz.  
 
n
Jegyzet Az új hároméves előfizetői ciklusra újból szaporodnak a pártoló jelentkezések. - Az ígért eredeti regény
Abonyi
Abonyi Lajos
: A mi nótáink (lásd 83. sz jegyzetünket).