Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 406. - 1864. ápr. 24.
 
  Tegnap és ma talán az egész művelt világ a Shakespeare- ünnepélyekkel volt elfoglalva; a mi kicsiny irodalmi és művészeti életünk is meghozta, a szokásos kifejezéssel élve, a maga „fövény szemét". A Kisfaludy-társaság megkezdte Shakspere-kiadását, melyről már szólottunk; a szépirodalmi lapok egész Shakspeare számokat adtak, a színházban pedig tegnap adták a Szent-Iván éji álmot" (hihetőleg); ma ismétlik, holnap pedig
Egressy
Egressy Gábor
t látandjuk az ő force-szerepében, Lear királyban, de nem tudjuk ki fogja Cordeliát adni
Felekyné
Munkácsy Flóra
helyett. De azért az ünnepély megvolt és meglesz, s legalább nem adott okot annyi háborúskodásra, mint Londonban.  
 
n
Jegyzet A Kisfaludy Társaség Shakespeare-sorozatának első kötetét jelzi és - nevének megemlítése nélkül - csak annyit mond a 300 éves (1864. ápr. 23.) születési évfordulón a Nemzeti Színházban tartott ünnepi előadásról, hogy a Szentivánéji álmot adták. Egyébként a fordításról részletes méltatást irt
Szász Károly
Szász Károly
a Koszorú 21. és 22. számában,
Egressy
Egressy Gábor
pedig a
Szász
Szász Károly
nak irt levelében számolt be az első két előadásról, amelyen a szinházi nézőtér nem volt éppen tele, és a művészek is eléggé hibásan adták a szöveget. . .
[szerkesztői feloldás]
Lásd még a JKK VII. köt. 363. 1. jegyzeteit is e fordításról és előadásról.Lásd még a