Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 454. - 1864. máj. 8.
 
  „A Kisfaludy-társaság nem szokta kiadványait beküldeni a lapokhoz" Ez most a legnagyobb újság, melyet egyik lap megpendített, a másik átvette, s így hihetőleg sorba járja valamennyit, még talán azokat is, melyekhez a társaság beküldte kiadványait. A dolog úgy áll, hogy a társaság mindig küldött be példányt néhány laphoz: hogy mindhez küldjön, annak szükségét annál kevésbbé látta, mert kiadványait nem árulta könyvárusi uton, és mert pártolói folytonos szaporodtával, kivált a vége felé, nem maradtak fölös példányai. Könyvárushoz még eddig csak
Shakspeare
Shakespeare, William
t adta, ebből is mindjárt küldött a nagyobb politikai s egy pár szépirodalmi lapnak; s azóta a felszólalókhoz is utasított példányt; de hihetőleg ezt el fogják hallgatni. Denique: mit ér egy olyan társaság, mely még „a lapokhoz sem szokta beküldeni kiadványait."  
 
 
n
Jegyzet A Kisfaludy Társaság működésével és különösen könyvkiadási irányával sokat bajlódtak a folyóiratokban
[szerkesztői feloldás]
lásd 26-27. és 73. jegyzeteinket és a JKK XII. köt. következő jegyzeteit: 383. 1. (akadémia szónak írása), 391-393. 1. (regényfordítások ellen)
Madách
Madách Imre
helyesírásáról, (394. lap)
Cicero
Marcus Tullius, Cicero
levelei kiadásáról), 399. 1. (a Kisfaludy Társaság kiadványairól), 402 1. ugyanarról a tárgyról, 408. 1. (
Riedl Szendé
Riedl Szende
nek helyesírási kötekedése, 410. 1. (a Bolond Miska és a Kritikai Lapok csípkelődései), 443-445. 1.) eredeti művek sürgetése és
Jókai
Jókai Mór
kritikája a Kisfaludy Társaság kiadványaíról), 449. 1. (Fővárosi Lapok csípkelődése
Gyulai
Gyulai Pál
és közvetve
A.
Arany János
ellen); 466. 1. (Kisfaludy Társaság ballada-elméleti pályakérdése fölötti döntés).lásd