Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. I. 527. - 1864. máj. 29.
 
  A Kisfaludy-társaság mult szerdai gyülésében
Szász Károly
Szász Károly
olvasott föl mutatványokat „Két éposz" című terjedelmes tanulmányának második,
Firduszi
Firdauszi
Sahnaméját tárgyaló, szakaszából. A tagok és hallgatóság igen nagy élvezetet találtak e nagyszerű persa eposz egyes mutatványaiban: is, bár azok a 36 évi munka eredményének - az eposznak - csak igen kis részét tevék. Vajha akadna forditó, ki az egész - 120,000 verssorból álló - költeményt átültetné irodalmunkba. A gyűlés tárgya, több aprólékos ügyen kívül, egy nagyobb eredeti regény bírálata is volt, mely a 60 íves vállalatban foglalna helyet. A társulat az ezidőtt első eredeti regény kiadásánál minél lelkiösmeretesebben kívánván eljárni, az eddigi három bíráló mellé, végleges határozás végett, még kettőt nevezett ki. Tagok és hallgatóság szokatlan nagy számmal. A gyülések ez után mindig a hó utólsó
[szerkesztői feloldás]
sic
szerdáján lesznek  
 
n
Jegyzet
Firduszi
Firdauszi
[szerkesztői feloldás]
helyesen: Firdauszi helyesen:
nagyméretű eposzából már 1887- ben jelentek meg részletek Fiók Károly fordításában, de a Radó Antal-félét a Kisfaludy Társaság adta ki két részletben: 1896-ban 237, majd 97-ben 122 lapnyi fordítását. Később egyesítve is megjelent 1907-ben, 391 lapon, a fordító bevezető tanulmányával. Azután is kiadták: