Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. II. 263. - 1864. szept. 11.
 
  Abonyi Lajosnak a Kisfaludy-társaság által kiadásra elfogadott regénye: „A mi nótáink" szintén nemsokára kikerül sajtó alól. Már a III-dik kötet végét nyomják. Az egész négy kötetre terjed, s valami 48-50 ívet fog adni: e szerint a pártolók ezévi járandóságából csak kevés marad fenn.
Abonyi
Abonyi Lajos
regénye a francia háború után következett korban, tehát 1820 körül játszik, s a költött személyek közt nehány ismeretes és népszerű akkori egyéniséget is rajzol, s általában a vidéki magyar életnek kellemes ábrázolatait nyujtja.