Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. II. 287. - 1864. szept. 18.
 
  Torma Károly úr e lapok szerkesztőjéhez
Kisfaludy Sándor
Kisfaludy Sándor
nak egy eredeti levelét küldötte be, átadandót a Kisfaludy-Társaságnak. Fogadja nyilvános köszönetünket addig is, mig az érdekes levelet a közelebbi ülésen bemutathatnók, mely azt bizonnyal kedvesen fogja venni. A levél Klagenfurtban, dec. 5-én 1796 kelt, s legérdekesebb benne az, hogyan vigasztalta magát a „Kesergő szerelem" írója.  
 
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Torma Károly archaeológus (1829-1897), akadémiai levelező tag 1861 óta; emlékbeszédet Téglás Gábor tartott róla: Emlb. XII. köt. 9. sz.
A Balogh Jánosnak írt levél megjelent
Kisfaludy Sándor
Kisfaludy Sándor
Minden Munkái (1893.) VIII. kötetében, 93. 1. - Eredetije ismeretlen helyen
[szerkesztői feloldás]
vesd össze JKK XII. köt. 460. l. jegyzetével vesd össze
.