Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. II. 311. - 1864. szept. 25.
 
  A szathmári Kölcsey-ünnepélyre az akadémia
Greguss Ágost
Greguss Ágost
rendes tagot küldte ki. A szünidő miatt a tagok legnagyobb része távol levén, s csupán a mindennapi sürgős foglalkozás által ide kötöttek tartózkodván
Pest
Budapest
en: hihetőleg ugyanő fogja a Kisfaludy-társaságot is, - melynek titkára - képviselni.