Aranysárkány fejléc kép
 
Koszorú II. évf. II. 478. - 1864. nov. 13.  
  Azon 5000 forintból, melyet, mikép mult számunkban említettük, boldogult
Ghyczy Ferenc
Ghiczy Ferenc
közcélokra hagyományozott, egy 200 frtos alapítványt a Kisfaludy-társaság, 300 frtot a magyar írók segélyegylete számára ajánlott fel az elhunytnak édes atyja,
Ghyczy Kálmán
Ghiczy Kálmán
úr.  
  A Kisfaludy-társaság pártolói a közelebbi néhány nap alatt csaknem százzal szaporodtak. Csak a P. Naplóban megjelent utólsó közlemény óta Ungvár 19,
Máramaros-Sziget
Máramarossziget
14 pártoló taggal gyarapítá a társaságot; az előbbi a „Felvidék" és Tomor Ferenc tanár, az utóbbi
Szilágyi István
Szilágyi István
tanár és akad. tag. buzgalma következtében.  
  Méltó helyen lesz megemlítve jeles hazánkfia e reményteljes szavai után, hogy szépirodalmi intézetünk, a Kisfaludy-társaság, megint két új alapítványt nyert:
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
ét
és gr. Bolza Istvánét.  
 
n
Jegyzet Minthogy ezentúl a Pesti Naplóban közli a pártolók névsorát, itt csak sommásan említi, hogy Ungvárról és Máramarosszigetről is sokan jelentkeztek. Az új nagy alapítvány befizetője (Ghiczy Kálmán) az országgyűlés elnöke volt ekkor.
[szerkesztői feloldás]
Ghiczy K.
Ghiczy Kálmán
(1808- 1888) ügyvéd, pénzügyminiszter