Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú II. évf. II. 550. - 1864. dec. 4.
 
  A Kisfaludy-társaságnak nov. 30-kán tartott ülésében több rendbeli új alapítvány jelentetett be, melyek közül a „
Ghyczy Ferenc
Ghiczy Ferenc
" továbbá a gr. Bolza István és
Tisza Kálmán
Tisza Kálmán
alapítványait már említettük lapunkban; a mit most ujdonságul említünk, az abonyi
Márton Ferenc
Abonyi Lajos
úr 100 frtos alapító levele, ugyanazé, ki álnéven mint egyik jelesb ifju regény- és novellaírónk ismeretes.  
 
n
Jegyzet Az említett
Márton Ferenc
Abonyi Lajos
azonos Abonyi Lajossal, akinek A mi nótáink című regényét a Kisfaludy Társaság adta ki (lásd 83. jegyzetünket).