Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 22. - 1865. jan. 1.
 
  A Kisfaludy-társaság mind a már megjelent regényt ( A mi nótáink , Abonyi Lajostól), mind a
Camoens
de Camoes, Luis
Lusiadáját Greguss Gyula fordításában, mely pár nap alatt szintén elhagyja a sajtót s mintegy 26-28 ívre megy, két füzetben, - elegendő példányban nyomatta, hogy a még ezután jelentkező pártolóit is kielégíthesse: annálfogva épen nem késő még az 1864-1866 folyamra belépni, mert a társaság a könyvilletményeket azonnal, és nagyobb menynyiségben is megküldheti. (Az igazgató kéri a lapok ujdonságíróit, szíveskedjenek e sorokat átvenni.)  
 
n
Jegyzet Az előző hírekből láttuk, hogy a Kisfaludy Társaság elő könyvilletménykötetei hamar elfogytak. Ezért most több példányban nyomatta
A.
Arany János
az Abonyi-féle regényt és
Camoens
de Camoes, Luis
Lusiádá ját, az újonnan jelentkező pártolók kielégíthetése céljából.