Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 143· - 1865. febr. 5.
 
  A Kisfaludy-társaságnak febr. l-jén tartott rendkívüli gyűlésében
Arany János
Arany János
igazgató, megköszönvén a társaságnak iránta tanusított eddigi bizalmát, leköszönt. Uj igazgató még nem választatott, s e hivatal ideiglenes vezetését
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titkárra bízta a társaság. Ez ülés egyszersmind tagválasztó is lévén: általános szavazattöbbséggel a társaság tagjaivá választattak:
Pákh Albert
Pákh Albert
,
Szemere Miklós
Szemere Miklós
, Szigeti József. - Végül a volt igazgató Udvardy Cserna Vince, ismert fiatal írónk, 100 frtos alapítványát jelenté be.  
 
n
Jegyzet Az Akadémia 1865. jan. 26-án választotta
A.
Arany János
-t titoknokává, ezért mondott most le a Kisfaludy Társaság igazgatói tisztéről,
Eötvös
Eötvös József
és többi barátja ismételt marasztalása ellenére.