Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 167. - 1865. febr. 12.
 
  A Kisfaludy-társaság által kitűzött ballada-elméleti jutalomra pályázott művek közül a koszorút
Greguss Ágost
Greguss Ágost
munkája nyerte el, azon harmadik számúnak pedig, mely a bírálói jelentésben dicséretre méltónak találtatott, már jelentkezett szerzője, Dömötör János, pesti ref. hittan hallgató.  
 
n
Jegyzet
Greguss Ágost
Greguss Ágost
munkájának egy részlete a Koszorú ápr. 23-i számában jelent meg, (lásd 100. sz. jegyzetünket).