Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
Koszorú III. évf. I. 214. - 1865. febr. 26.
 
  A Kisfaludy-társaság febr. 22-iki ülésében
Greguss Ágost
Greguss Ágost
titoknok
Szász Károly
Szász Károly
székfoglaló értekezését olvasta föl: „Shakespeare kisebb műveiről." A jó hosszú értekezésnek csak első részét, mely
Shakespeare
Shakespeare, William
ifjabb kori elbeszélő költeményeiről: „Venus és Adonis"-ról, s „Lucretia"-ról szól, lehetett ez ülésen - az idő rövidsége miatt - fölolvasni, a hátralevő rész, a sonetteket tárgyazó, a jövő havi ülésben fog fölolvastatni.  
  Hanvay Zoltán, hanvai földbirtokos, 100 frttal a Kisfaludy-társaság alapítója lett.  
 
n
Jegyzet
Szász Károly
Szász Károly
székfoglalója.