Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
KÖRMONDATOK
 
  1. A római remekirókat, kiknek könyveikben, mind az emberiség, mind a haza iránt
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
magokat érdemessé tett és..
minden időben kővetésre mélto egyéniségeket találunk, szorgalmatosan tanulnunk kell.  
  2. Minthogy a Mohácsi
n
Jegyzet mohácsi kis m, mert melléknév ; Mohács maga nagy betű mert tulajdon főnév
vérmezőn számtalan magyar veszté életét; és minthogy a török Magyarországot akkor járma alá is hajtotta és sok hazafit rabláncra fűzve magával elvitt: tehát
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
az
gyászemlékű helye a magyarnak.  
  3. Midön valaki valamely dolgot nem igazi állásában abbol a tekintetből adja
n
Jegyzet ad
elő,
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
vagy is azért hazudik
hogy magának abbol hasznot csináljon, ellenben másnak az által kárt okozzon: akkor
n
Jegyzet ily esetben
a hazugság rosz jellemre mutat.  
 
 
AZ ÖZÖNVÍZRŐL  
  Leirás  
  Délről a szélszárnyain
n
Jegyzet szél szárnyain
tolakodnak a felhők, egymásra toruyosulva, és egymást kergetve. Telve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
vannak
villámokkal
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
melyeknek dörgése megrémité a földnek minden lakoit
n
Jegyzet lakóit
. Egy kevés idő mulva megeredtek az eső csatornái és azok
n
Jegyzet az t. i. eső, nem a csatorna
nagy robajjal a földre lezuhogtak.
n
Jegyzet zuhogott
E jelenet a föld mindenlakoit
n
Jegyzet minden lakoit
egészen borzadásba hozta. A gyermek sirva annyához
n
Jegyzet anyjához
simult
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
rettegvén a nagy dörgéstől. Az anya őt szavával bátoritá. Az utszák
n
Jegyzet utcák
végre meg teltek vizzel, később a házakba is befolyt, ekkor a háznak gazdája is kétségbe esve könyörgött a Mindenhatohoz,
n
Jegyzet Mindenhatóhoz
hogy csillapitaná meg a nagy zivatart ... Az erőssebb
n
Jegyzet erősebb
termetű emberek uszva
n
Jegyzet úszva
kivergődtek a magasabb helyekre, hogy ott majd menedéket találnak, de a zápor nem szünt, végre azoknak ormait is elboritá. Ekkor az erőssebb
n
Jegyzet erősebb
oroszlány is minden erejét megfeszitve nem volt képes ellent álni
n
Jegyzet állni
a dühöngő haboknak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
kénytelen volt a rohanó habokba fuladni, a szarvasok, zergék, őzök, lovak gyors lábszárait elcsapván a hullám
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
.
annak
n
Jegyzet ennek
martalékivá lőnek,
n
Jegyzet ;
az izmos elephánt
n
Jegyzet elefánt
sem segithetett magán e rettentő álapotban
n
Jegyzet állapotban
Némely emberek hajokra
n
Jegyzet hajókra
ülve uszkálnak a dühöngő habokon, egyik csonak
n
Jegyzet csónak
felfordul
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
.
utána követi
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
a másik, a halyokbol
n
Jegyzet hajókból
kifordult emberek uszással segitettek
n
Jegyzet segítenek
magukon és egy nagyobb hajora kapaszkodva menték
n
Jegyzet mentik
meg életüket. E zavar igy tartott egy pár napig. Nemsokára ezekután
n
Jegyzet ezek után
a zivatar csendesedett
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
a habok egymásután lasabban,
n
Jegyzet lassabban, lassabban
lasabban duzzadoztak, a viz apadni kezdett, a vizbefuladt emberek és állatok hullái
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
melyeket megtaláltak
n
Jegyzet kik?
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
fekete iszaptol elvolt
n
Jegyzet el volt
boritva.. Kevéssel ezekután
n
Jegyzet ezek után
a nap aranyos sugarait szétlövelvén
n
Jegyzet szétlövellvén
szép idő állt be. Az emberek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a kik megmaradtak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
midön szárazra jöhettek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
térdre esve hálát adtak az Istennek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
hogy ennyi sok veszély után megtartotta életben, és a vihart megszüntette.  
 
 
EGY FALUSI LAKODALOM LEIRÁSA  
  Egy Vasárnap
n
Jegyzet kis v
délután apámmal beszélgeténk, egy kis idó mulva ajto kopogás szakasztá félbe beszédünket. Egy alak lépett be, hosszu bunkos bottal kezében felpántlikázva, csinosan felöltözve, hajai
n
Jegyzet a magyarnak csak haja van nem hajai
rendezettek
n
Jegyzet rendezett
.  
 
[szerkesztői feloldás]
Kb. egy lapon át jön a meghivás, - hiba nélkül
 
  Eljött az esküvés napja, a vőfény ismét megjelent, és elmondta rövid mondokáját
n
Jegyzet mondókáját
, felkészültünk és a lakodalmas házhoz érkeztünk, hol már készen állottak a cigányok. A jo házi gazda ki jött elibünk
n
Jegyzet elénk v. előnkbe. Az elibünk hibás
nagy bokolva
n
Jegyzet bókolva
, a házi asszony pedig sok dogai kőzt magárol elfelejtkezvén egy nagy főző kanállal ugrott ki elibünk.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
Az esküvés megtörténvén a lakodalmas ház felé indultunk, oda érve az asztalok terítve állottak, a násznagy belépvén
n
Jegyzet násznagyos stilus ez igy vén és
és elmondva az uj házaspárokra az áldást, mindjárt leültettek az asztalhoz
 
A házi gazda rőgtőn beparancsolta a cigányokat, hogy a vendégeket mulatassák
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
;
megtörténvén az ebéd az asztalok kihordattak elkezdődött a szép magyar tánc a mely tartott éjfélig. Azután az asztalok ismét behordattak megteritettek, a vőfény hordta a gulyásoshust, pecsenyét, kalácsot és evő eszközöket,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
s
mindegyik (ember) kezébe fogván egy jó adag pecsenyét
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
és
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva az "és"
ettek. Evés után ismét ki
n
Jegyzet kirakták
rakták az asztalokat, táncra kerekedett mindegyik a ki ahhoz értett, igy fojt
n
Jegyzet folyt
ez egész reggelig miután egyik erre, másik arra dűledezni kezdett a mámorosság miatt. (által)
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
Ezekután egy kis idő mulva a menyasszony felóltőzőtt az ő szép cifra és magyar modor szerint varott
n
Jegyzet varrott
ruhájába
 
 
 
GYALOG UTAZÓ LEGÁTUS TÉLEN  
 
  Be
n
Jegyzet Beköszöntött
köszöntött immár a Karácson napja
  Ballag a legátus, a legátióra,
  Fázik, átkozódik az ünnep hirdető
  Mert zug és fu a szél, esik a hó s eső.
 
 
  Felkelt tehát végre a hideg hós
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
köröl
  És a szél urfival, igen nagyon pöröl,
 
  Térdig érő hóba kellet
n
Jegyzet kellett
neki menni
  Mert ezen rossz utat bajos kikerülni,
 
  Nem messziröl látta, városának tornyát
  De azért még kellett, havat tapodni át,
  Át
n
Jegyzet Áttapodta
tapodta mégis, megfagyott lábával
  És a toronynak tart, kevés batyujával.
  Be
n
Jegyzet Beért
írt tehát végre a város tornyához
  Bemegy szobájába, onnan gazdájához,
  Elbeszélte neki, hogy mi kép utazott
  Beszéd közben sokszor, föl
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet -
föl
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet fölsohajtozott
sohajtozott.
 
 
 
A KÖZELITÖ TAVASZ  
 
  Meg
n
Jegyzet Megszünik
szünik már funni,
n
Jegyzet fúni
az északi vad szél
  Lanyha keleti szél,
n
Jegyzet ne rímeljen a vers, ahol nem akarjuk
csendesen utra kél.
n
Jegyzet ne rímeljen a vers, ahol nem akarjuk
  Föl
n
Jegyzet Fölmelegszik
melegszik a föld, kezdenek a csirák
  A földböl kibujni, és zöldelni a fák.
  Levetik magokrol a kemény fakérget
  Láthatni azokbol kibujni sok férget.
n
Jegyzet ez a férget csak sütés, hogy a kérget-nek ríme legyen
  Esik csendes eső,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
éleszti a földet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Gyakran megláthatjuk a szép kékes
n
Jegyzet nemcsak kékes az, hanem kék, vagy ha az rövid a versbe: kéklő
eget,
 
  A kis dongo
n
Jegyzet dongó
méhek a szép kertbe mennek
  Virágrol virágra mennek
n
Jegyzet szállnak jobb; a mennek most volt az előbbi sorban
éldegélnek
  Beszívják magokba a virágnak nedvét
  A melyből készitik az édes mézetskét
n
Jegyzet mézecskét
  A bugo
n
Jegyzet búgó
gerlicék melyek busulának
  Vigan szálongálnak
n
Jegyzet megint ott rimel, a hol nem akarta
és együtt dalolnak
n
Jegyzet megint ott rimel, a hol nem akarta
  A szép sárga rigok
n
Jegyzet rigók
élénken fütyülnek
n
Jegyzet néha ez is elcsusz, de gyönge rím
  A kis fülemülék, gyakran énekelnek.
n
Jegyzet néha ez is elcsusz, de gyönge rím
 
  A zöldelö mezök szép virági között
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Melyet
n
Jegyzet mire viszi ezt? mezők többes, virági is többes
n
Jegyzet
boritott nem sokkal ezelött
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Most a kis gyermekek játsznak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
űzik egymást
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Az egyik ezt játsza
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a másik meg a mást.
 
 
 
 
BARÁTOM HALÁLÁRA  
 
  Meghaltál jo barát virágzo
n
Jegyzet virágzó
évedben
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Megszakasztá élted a halál hirtelen,
  Ott álltam melletted mikoron kimultál
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Szemeimből a könny kihullott ágyadnál,
 
  De mégis elkellett
n
Jegyzet el kellett
egyszer tőlem válnod
  Csendesen kimultál könnyü volt halálod,
  A hol egykor a sziv tüzesedve lángolt
  Onnan minden érzés
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
kin
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
gyótrelem kiholt,
  Arcodon nem látszik többé örőm
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
bánat
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
  Nem érez tőrtt
n
Jegyzet tőrt
tested, kinokat fájdalmat
 
 
 
   
 
FOHÁSZKODÁS  
Isten lételét munkái hirdetik  
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
Az alcím túl közel esett az első verssorhoz, ezért odaírja
A.
Arany János
:Az alcím túl közel esett az első verssorhoz, ezért odaírja
El kell huzni alatta, máskép a vershez olvassuk
 
  Megfoghatatlan és imádando
n
Jegyzet imádandó
Isten
  A ki lakozol ott a magasságbann
n
Jegyzet magasságban
fenn
  Te szavadra lettek testek egyszeribe
n
Jegyzet egyszeriben
  A mellyek itt vannak a roppant égürbe
n
Jegyzet égürben
 
  Te tettél koronát, az értt
n
Jegyzet ért
kalászokra.
  Te kezedbenn
n
Jegyzet kezedben
vannak, tavasz, tél és ősz nyár
  Kezeidből néped áldást
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
bő termést vár.
 
  Isten
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
ennyi tárgyak im hozzád vezetnek
  Benned kétsége nincs a te lételednek.
  Jelen vagy mindenütt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
harmat hullásában
  Esők, dórgések kőzt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
haragos villámban
  Jelen emberek kőzt
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
vadak barlangjában
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
A.
Arany János
függőleges vonallal összefogja az utolsó sort, s mellé írja:
ez legjobb
 
 
 
 
 
CYRUS  
  A perzsák Phaortes méd király által meghodittatván, Media uralma alatt voltak mindaddig, mig
n
Jegyzet mignem
nem Cyrus velők lerázatta a jármot.  
  Cyrus gyermekkori története nem igen világos. A történet
n
Jegyzet monda v. rege
szerint Astyages media
n
Jegyzet Média (főnév, tulajdonnév)
királya leányát Mandanét Cambysesnek adta feleségül. Nem sokára
n
Jegyzet épen egy álma következtében adta perzsának, nem médnek.
Astyages azt álmodta hogy leánya a földre vizet öntött, ezen viz egész Ázsiát elboritá, és leányának oldalábol egy szöllötö nőtt ki, hogy ez is egész Ázsiát elterité lombjával. Ezen álmát a király álomjóslóival megmagyaráztatta, ugyanis
n
Jegyzet nemsokára
az álomjosok azt mondták, hogy Mandane fogszülni
n
Jegyzet fog szülni
egy fiut
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a ki egész Ázsián fog uralkodni. Ezen joslaton a király megijedvén, mindjárt mihelyest leánya szült
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a gyermeket elvette, és egy udvari hű szolgájának Harpagusnak odaadta hogy őlje meg. De ő e parancsot nem teljesité, hanem egy pásztornak adta oda, a ki őt
n
Jegyzet No ime: ő (t. i. Harpagus) egy pásztornak adta oda, ki őt (Harpagust) ölte meg. Jó ez igy?
nem ölte meg; hanem ugy nevelte őt mint saját fiát, a pásztor pedig tulajdon gyermekét adta érette, a ki halva született. Felnevelkedvén a gyermek, játékba is elegyedett a szomszéd fiukkal; egyszer a falubeli gyermekek őt királyá
n
Jegyzet királylyá. Ezerszer igazitottam már.
választák, királyi hatalmával élvén, egy udvari gyermeket mivel nem engedelmeskedett megvesszőztetett. Ezen fiu, a gyermeket a királynál bejelentvén, kérdőre vonták, a gyermek megjelent, bátor tekintetéből és Mandanéhoz hasonló arcvonásaibol
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet a király
vélvén, hogy ez a lányának szülőttje, ez előadá hogy őt megválasztották, tehát jogában állt a gyermeket megvesszőztettni.
n
Jegyzet megvesszőztetni
A király megtudván
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
Cyrus történetét
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
egyszer Harpagust ebédre meghiván
n
Jegyzet hívta
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
a mint ettek
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
Harpagus az ételben gyermek tagokat talált, azután hallota
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
hogy saját gyermeke-é
n
Jegyzet gyermekéé
voltak azok. A gyermeket
n
Jegyzet már melyiket? most épen a Harpaguséról beszélt, tehát a stilus szerint ezt is arra kell érteni
előbb Agradatusnak azután pedig Cyrusnak nevezték. A király unokályát
n
Jegyzet szarvas hiba ez.
visszaküldvén
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
szülőjihez Persisbe
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
hol
n
Jegyzet ott
igen jol neveltetett. Midőn Cyrus férfikort ért, Harpagus levelet rejtett egy nyul belsejébe, és ezt Cyrusnak küldte, melyben felszollitja,
n
Jegyzet felszólítja
hogy a perzsákat birja Astyagestől elszakadásra, és a jármot vetesse le velők. Cyrus honfitársait felszollitván,
n
Jegyzet felszólítván
egyszer egy tövises helyre vezette őket és ezen helyet velök kitisztitatta,
n
Jegyzet kitisztittatta
másnap meg egy szép zőld pázsitos helyre, hol őket megvendégelte,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
, s midőn
kérdezték tőle miért tette ő ezt, azt mondá: hogy az első nap nyomoruságokat jellemezte,
n
Jegyzet jelképezte (más jellemezni)
a második pedig azon boldogságot a mely reájok vár ha a rabigát magokrol lerázzák. A perzsák tehát Cyrus vezérlete alatt fegyverre keltek Astyages ellen és Pasargadae mellett győzedemeskedtek, itt
n
Jegyzet itt nem csak
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
csak szabadságukat nyerték vissza hanem egész Média urai lettek.  
  Midőn Cyrus Médiát visszafoglalta,
n
Jegyzet elfoglalta, vissza nem foglalhatta, mert nem volt azelőtt övé
akkor az igen virágzó állapotban lévén,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
s hatalmas volt
 
. Cyrus egy máglyára vetette Kroesust, hol meg
n
Jegyzet megégetni
égetni parancsolta de Kroesus kiáltván ezen szavakat a máglyáról: Oh Solon, Solon, Solon ! Cyrus ezt hallván levétette a máglyárol
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
, s
megkérdezte hogy miért mondta ezen szavakat,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
, s midőn
Kroesus elbeszéllte a történetet,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
[szerkesztői feloldás]
bővebb javítás hiányzik
Cyrus nem hagyta őt megégetni; hanem legjobb barátjaul és tanácsadójául fogadta
 
.  
  Cyrus birodalma egész az Indusig kiterjedt. Mig
n
Jegyzet Végre
végre a nagy hoditó szenvedélyeit legyőzni nem tudta
n
Jegyzet tudva
a Jaxartestől északra lakó Massagetákat
n
Jegyzet massagetákat
haddal támadta meg, minek következése ő rá nézve szerencsétlen volt, mert itt elesett 529 ben. Kr. e. A Massageták
n
Jegyzet massageták
királynéja Cyrus fejét egy vérrel tőlt tömlőbe vetette, azért hogy holta után teljék be azzal, mivel életében betelni nem tudott.  
 
VIGASZTALÁS  
 
  Egy jo
n
Jegyzet
barátomhoz, midön szűlöit elvesztette
 
 
  Érzem
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
milyen nagy bu
  Szaggatja szivedet,
  Meghalt kedvesanyád
  Itt hagyott tégedet
 
 
  Látom mily komor vagy
  Szemedből könny csorog
  Ha anyád halála
  Elmédben fenn
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
forog
 
 
  Meghalt, nem fog tőbbé
  Hozzád visszajönni
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva, bizonyára ragrímek miatt
  Nem fogsz te sem tőbbé
  Töle semmit kérni.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva, bizonyára ragrímek miatt
 
 
 
  Él atyád, rokonid
  Megélhetsz körökben
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva, bizonyára ragrímek miatt
  Boldog leszesz mindig
  Egész életedben
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva, bizonyára ragrímek miatt
 
 
 
n
Jegyzet Hegedüs Endre füzetei elsőnek kerültek vissza a gimnáziumhoz. Szerzője tekintélyes kőrösi család sarjadéka: apja itteni ügyvéd s valaha a gimnázium tanára volt. Nem valami kiváló tanuló, mint közölt katalógus-lapja mutatja (209. 1.), de
A.
Arany János
-nak aligha volt nagyobb rajongója! Felszedte azt az apró papírszeletet is, amelyet
A.
Arany János
eldobott, mert észrevette, hogy azon a Csaba királyfi kezdő sorait próbálgatta a költő (lásd
Benkó
Benkó Imre
183. 1, és a JKK IV. köt. 219. 1. közlését). - Két magyar füzetén kívül egy hibákkal teli latin dolgozat-sorozatát is szeretettel őrizgette, mert azokon
A.
Arany János
kezevonásai voltak! - Maga inkább az ének és zene iránt érzett hajlamot, s bár az Operához is hívták, hazajött városába - kántornak. Temetési énekeit ma is számon tartják, nem egyhez maga szerezte a szöveget is. 1929-ben halt meg, 84 éves korában.A 103. sz. közlemény példa a közmondatok szerkesztésére, amire akkor nagy gondot fordítottak.
Hegedűs
Hegedűs Endre
első dolgozati füzetében van
Arany
Arany János
egyik leghíresebb dolgozatjavitása: „királylyá. Ezerszer igazítottam már" (110. sz. 10. hiba). Itt jegyezzük fel
A.
Arany János
másik híres dolgozatjavítását, mely bejárta az egész országot: Mikor egyik tanítványa a kevésbé szót így egy b-vel írta,
A.
Arany János
megjegyezte: „Egy b kevés bé." A hiba elkövetőjét nem tudjuk,
Benkó
Benkó Imre
is név nélkül emllti (172. 1.). Alighanem Bessenyei Ferenc, a másik híres rajongó tanítvány tárcacikkéból vette, mely a Temesi Lapok 1878. évf. 46. sz.-ban jelent meg, ez pedig az osztályban felvetődött kérdésre enged következtetni. Arra felelt volna
A.
Arany János
( Lendvai Miklós: Bessenyei Ferenc emlékezete. Temesvár 1906.) Az is érdekes, amit Egy falusi lakodalom leírása 2. sz. hibájára mond: „A magyarnak csak haja van, nem hajai". (105. sz. közi.) Különben
Hegedűs
Hegedűs Endre
dolgozatai
A.
Arany János
végtelen türelméről beszélnek: kétszer is átnézi a gyatra dolgozatokat, s még a keservesen csikorgó versektől sem riad vissza ! Feltűnik, hogy itt elég sok helyesírási hibán átsiklik
A.
Arany János
: úgy látszik, 1859 körül már a fáradtság jelei mutatkoztak rajta!
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/4 és 1/6 sz.