Aranysárkány fejléc kép
 
A KÉT ROKON  
 
[szerkesztői feloldás]
Teremi Róza alföldi tanyájukon várja „más vallású" rokonát, Gyulát. Lassan olthatatlanul egymásba szeret a két ifjú. Róza kedvéért még pályaválasztását is megváltoztatja Gyula. Ám közben egy összeesküvésben való részesség miatt elfogják. Erre a leány zárdába lép. Mikor kiszabadul a férfi, keresi Rózát. Jelentkezik a zárdafőnöknőnél, mint Róza testvére. Beszélnek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Éjféltájon egy kocsi állt meg a p. . i zárda mellett egyik utcában, mely nemsokára sebesen eltávozott.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Már másnap a p ... i zárdaszüzek száma eggyel kevesebb volt, s ugyanazon napon a szomszéd városban egy uj házaspár eskettetett össze"!
 
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 
 
TISZTELENDÖ LATABÁR SIMON URAM Ö KIGYELME  
 
[szerkesztői feloldás]
K .... i város küldöttei: Latabár Mihály ref. tiszteletes és Kisbér Mihály, valamint b.
O. . y Lőrinc ur
Orczy Lőrinc
megbízottai közt egyezkedő tárgyalások folynak a kastélyban. A vége persze nagy lakoma, szellemes és kevésbé szellemes felköszöntőkkel.K .... i város küldöttei:
 
 
[szerkesztői feloldás]
Viszonzásul
Latabár
Latabár Mihály
úr templomszentelésre hivja meg magához a társaságot. Ünnepi beszéde közepén azonban egy úrnő rosszul lesz, s magá- nak a papnak kell ügyetlen hivei segítségére sietni. Ezen „annyira megbosszankodott, hogy többet vissza sem ment, hanem egyenesen hazatért a paplakra. Igy tehát t.
Latabár
Latabár Mihály
úr a templom szentelési alkalomra készült remek beszédnek felét meghagyta boldogabb időre "Viszonzásul
 
 
Szilády Áron
Szilády Áron
 
 
n
Jegyzet
Szilády Áron
Szilády Áron
két novellájának a témája
A.
Arany János
birálataiból kiderül, ezért nem közöljük a szöveget.
 
 

Megjegyzések:

Kecskeméti Áll. Levéltár 3 ;II./ 1 és 2.