Aranysárkány fejléc kép
 
  NAGYSÁGOS ISKOLAI TANÁCSOS UR!  
  TEKINTETES TANÁRI KAR!  
  Egy kedves kötelesség van még hátra, teljesitendő részemről a Tomory-dij kiadása, mely köztudomás szerint azon ifjunak íté- lendő, ki a magyar irodalomban mind elméletileg, mind gyakorlatilag legtöbb jártasságot taúusitja intézetünkben.  
  Több ifjat nevezhetnék, kik a magyar irodalomhoz szeretettel ragaszkodnak és kik irályokat szorgalmasan igyekeztek tökéletesiteni. De ha a dolgozatok alaposságát, logicai erejét, a stil - mondhatni - teljes kifejlettségét, a sok oldalu ismereteket, az érettségi vizsga eredményét, s végre azt is tekintem, hogy egy irott lap szerkesztésével tanulótársainak aesthetikai fejlődésére hatott, - mindenesetre Grosch József az, kinek az 5 arany ösztöndijat odaitélem, s ezennel át is adom.  
  Kelt
Nagy-Kőrös
Nagykőrös
, aug. 4. 1860  
 
Arany János
Arany János
tanár  
 
n
Jegyzet A Tomory-díjat később állandó alapítvánnyal cserélte fel a nagylelkű mecénás, hogy halála után is segítse az ifjúság irodalmi hajlamainak kifejlését. Aki azt megnyerte, eljegyzettnek tartották az irodalommal. Az első világháborúban elértéktelenedett, s ma már nincs meg.
 
 

Megjegyzések:

Megvolt a nagykőrösi ref. egyház irattárában, de a II. világháború végén elpusztult.