Aranysárkány fejléc kép
 
  TISZTELT IGAZGATÓ ÚR!  
  Az a hir van itt elterjedve, hogy az egyetembe a jövő iskolai év kezdetén sem léphet senki, hacsak érettségi bizonyítványt nem mutat elő. A napokban beszéltem n. t. Nagy Márton úrral, az itteni cath. gymnasium igazgatójával, s ő azt mondja, hogy meg fogják tartani az érettségi vizsgát, természetesen isk. tanácsos nélkül, a director és tanárok együtt működése alatt. Erre, mint mondja, a m. k. helytartó tanács intézménye útasította őket. - De mit fognak tenni a protestansok? Ment - e hozzájok ily rendelet, s ha, mint gondolom, annak, mint az önkormányzásba ütközőnek hódolni nem akarnak, miképen gondoskodtak arról, hogy gymn. növendékeik egyetembe juthassanak? Méltóztatik tudni, hogy az én fiam is e kétséges helyzetben van; folytathatja-e majd tanúlását, vagy kénytelen lesz érettségi vizsgát tenni, s miután erre - gyanítom - ez évben már elkésett, egy esztendőt veszteni? Legyen szives kérem egy pár sorban engem ez iránt felvilágositni s ha lehet megnyugtatni.  
  Maradván tisztelettel  
  alázatos szolgája  
 
Arany János
Arany János
 
 
n
Jegyzet A megszólításból is kitűnik, hogy
A.
Arany János
és
Szigeti Warga
Warga János
igazgató közt nem volt valami meleg baráti kapcsolat: még magas állásából sem tegezi
A.
Arany János
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/63 sz.