Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
A MAGYAR DOLGOZATOK CÍME ÉS TÁRGYKÖRE ARANY JÁNOS OSZTÁLYAIBAN
 
  1854/55. tanév  
  V osztály  
  I. A jókori felkelés dicsérete. Körmondat.  
  2. A tengeri vész. Verses átdolgozás
Csokonai
Csokonai Vitéz Mihály
után.  
  3. Jobb a tudomány, mint a földi múló vagyon. Körm.  
  4. Hercules és Cacus mondája.
Livius
Livius, Titus
után versekben.  
  5. Levél a gőzkocsi és gőzerőről.  
  6. A négy kor verses leírása.
Ovid
Ovidius Naso, Publius
után.  
  7. Szigetvár védelme
Zrinyi
Zrínyi Miklós
által. Hatosokban.  
  8. „A szárnyas idő hirtelen elrepül" prózai fogalm.  
  9. A tavasz óhajtása. Próza vagy vers, tetszés szerint.  
  10. Monda Deucalionról.
Ovid
Ovidius Naso, Publius
után.  
  11. Cyrus gyermekkora. Prózai elbeszélés  
  12. Salamon ítélete. Legenda,
Garay
Garay János
után átdolg.  
  13. A tavaszi regg. Leirás versben vagy prózában.  
  14. A sorsunkoni megnyugvás. Prózai fogalm.  
  15. „László Cserhalmon" Episod
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
után átdolgozva kötött vagy folyó beszédben.  
  16. A háború. Leírás.  
  17. Több ész mint erő. Folyóbeszéd.  
  18. A méhek (leírás)  
  19. Hit, remény szeretet (vers)  
  20. Mucius Scaevola. Történeti rajz
Livius
Livius, Titus
után.  
  21. Jó volna-e a jövőt előre tudni?  
   
  VI. osztály  
  I. Az ősz. Leírás.  
  2.
Sz. István
I. (Szent) István
s a ker. vallás felvétele honunkban. Történeti rajz.  
  3. Levél, jó baráthoz, iskolai körülményekről.  
  4. Támokvölgyi ütközet a hunnok s rómaiak közt. Ősmonda.  
  5. Karácson éj. Legenda
Kisfaludi K.
Kisfaludy Károly
után átdolgozva. Vers.  
  6. „Aestas dum fuerit" etc. prózai fogalmazvány.  
  7. „Pannonia megvétele." Régi ének ujradolgozásá versben. Az Irodalom történeti olvasmányok közül.  
  8. Coriolanus. Történeti rajz.  
  9. A ker. vallás terjedése az első századokban. Körrajz.  
  10. „Budai harcjáték"
Kisfaludi K.
Kisfaludy Károly
balladájának verses átdolgozása.  
  11. Párbeszéd a városi és mezei élet előnyeiről. Próza.  
  12. A megelégedés. Prózai fogalm.  
  13. „Élni s halni tanuljatok." Folyóbeszéd.  
  14. Történeti rajz a középkorból: Attila, Nagy Károly, A nyugoti birodalom bukása stb.  
   
  VII. osztály  
  I. „Az anya nyelvet miért kell tanulni. Értekezés.  
  2. Juranics és Radivoj episodja.
Zrinyi
Zrínyi Miklós
után.  
  3. „Auri sacra fames" Értekezés.  
  4. Halottaink iránt kegyelettel viseltessünk. Ért.  
  5. Elbeszélés vagy költemény a magyar történetből.  
  6. A mezei élet kellemei. Festő leírás.  
  7. Cn. Marcius Coriolanus. Jellemrajz.  
  8. Levél, melyben valaki a physica tanulására ösztönöztetik.  
  9. „Isten mindent bölcsen rendelt." Értekezés.  
  10. Ismerd meg magadat. Értekezés.  
  11. Tengeri vész leírása. Az Aeneis után.  
  12. A megelégedés. Chria.  
  13. Hasznos-e a magán olvasás az önmivelésre? Ért.  
  14.
Szent László
I. László
. Történeti rajz.  
  15. Tiszteld az ősz hajakat. Folyóbeszéd.  
  16. A béke dicsérete.  
  17. Levél. Utasítás a magyar nyelvtan és helyesirásban.  
  18. A trójai fa-ló.
Virgil
Publius Vergilius, Maro
után.  
   
  VIII. osztály  
  I. A régiek találmányai az újakkal összehasonlítva. Ért.  
  2. Az eposról. Aestheticai tárgy.  
  3.
IV Béla
IV. Béla
, s a mongolok. Tört. előadás.  
  4. Levél a természettani tárgyról.  
  5. „Hadak útja" Székely ősmondának költői kidolgozása  
  6. Az elbeszélő költeményekről általában.  
  7. Ne quid nimis. Ért.  
  8. Rend lelke mindennek.  
  9. A boldogságról. Ért.  
  10. A keresztes hadjáratok okai és következményei.  
  11. A 30 éves háború. Történeti vázlat.  
  12. „Cserhalom"
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
eposának taglalása.  
  13. Az önuralkodásról. Ért.  
  14. Mi jogositja s mennyiben a történeti költőt, hogy eltérjen a historia adataitól.  
  15.
Nagy Péter
I. Péter
cár. Történeti jellemzés.  
  16. A török kiűzetése
I. Leopold
I. Lipót
alatt.  
  17. A közép- és ujkor párhuzamos jellemzése.  
   
  1855/1856. tanév  
   
  V osztály  
  1. A szüret. Leirás.  
  2. A négy világkor. Atdolgozás
Ovid
Ovidius Naso, Publius
után.  
  3. Csak munka után édes a nyugalom. Körmondatok.  
  4. Ki jókor kel, aranyat lel. Folyóbeszéd.  
  5. A közelítő tél. Átdolgozva
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
után.  
  6. Levél. A tanuló számot ad szüleinek előmeneteléről a tudományokban.  
  7. Az özönvíz. Leírás
Ovid
Ovidius Naso, Publius
után.  
  8. Szép vidék. Festői leírás.  
  9. Isten mindenütt jelen van. Körmondatok.  
  10. A tavasz. Költői leírás. Folyó vagy kötött beszédben.  
  11. A háború. Költői leírás. Folyó és kötött beszédben.  
  12. A zivatar. Kötött alakú festés.  
  13. A Horatiusok és Curiatiusok. Történeti episod,
Livius
Titus Livius
után.  
  14. Daedalus és Icarus. Folyóbeszédben és versekben,
Ovid
Ovidius Naso, Publius
után.  
  15. Étel, ital, álom: szükséges e három. Prósai tárgyalás.  
  16. Májusi mulatság a szabadban. Költői leírás.  
  17. A fösvény. Költemény.  
  18. Rend a lelke mindennek. Prósa.  
  19. Mucius Scaevola. Prósa és vers.  
  20. Horatius Cocles dicsérete. Költemény.  
   
  VI. osztály  
  1. A derék nem fél az idők mohától.  
  2. Jó volna-e, ha az emberiség a költők által magasztalt aranykort élné ma is? Párbeszéd.  
  3.
Szondi
Szondi György
hős halála
Drégel
Drégely
nél. Történeti episod, vagy költemény.  
  4. Szilágyi és Hajmási. Régi vers ujra dolgozása.  
  5. A történettanra buzditás. Levél.  
  6.
[szerkesztői feloldás]
hiányzik
 
  7. Elég-e csak azért teljesítni kötelességeinket, hogy a büntetést elkerüljük. Prósa.  
  8. Árva ifjú éneke. Lyrai költemény.  
  9. A tél. Festő költemény.  
  10. Béla királyfi párviadala. Történeti balladában.  
  11. Se a szerencsében fel ne fuvalkodjál, se a balsorsban el ne csüggedj. Prósai tárgyalás.  
  12. Nero. Történeti rajz, prósában.  
  13. Hibáink megismerése fél-megjavulás. Értekező tárgyalat.  
  14. Honvágy. Lyrai költemény.  
  15. A rosz társaságot kerülni kell. Prósai tárgyalás.  
  16. A külszín gyakran csal. Minden tulság árt. Ugyanaz.  
  17. Attila,
Mohammed
Mohamed
. Nagy Károly. Történeti képek.  
   
  VII osztály  
  1. Az isten félelme, minden bölcseség kezdete. Értekező tárgyalás.  
  2. Deli Vid és hitvese. Episod
Zrinyi
Zrínyi Miklós
után.  
  3. Történeti rajz vagy költemény az Árpádok korából. Szabad tárgy.  
  4. „Pénz becsület, ruha tisztesség" Áll-e e közmondat? Prósai vagy satyrai tárgyalás.  
  5. „Isten ! léted világol" stb. Költemény, vagy magasabb költői prósa.  
  6. Idegen nyelveket tudni szép, a hazait művelni kötelesség. Prósa.  
  7. Az igazság istennője. Allegoria  
  8. „Önérzet" Prósai tárgyalás.  
  9. Radivoj és Juranics. Episod,
Zrinyi
Zrínyi Miklós
után.  
  10. A trójai fa-ló mondája.  
  11.
Columbus
Cristoforo Colombo
. Történeti rajz.  
  12.
Sz. István
I. István
és a gyilkos. Endre és Béla. Imre és Endre. Történeti episodok vagy költemények.  
  13. Az élet négy kora. Prósa vagy költemény.  
   
  VIII. osztály  
  1. A barátságról. Értekező prósa.  
  2. Hit újítási mozgalmak
Luther
Luther, Martin
előtt. Értekezés.  
  3. Nagy Károly. Történeti rajz.  
  4. Valamelyeposz meséjét kivonni. Széptani dolg.  
  5. Mindegy az áldozat, legyen nagy, legyen kicsiny, ha mindene az áldozónak.  
  6. Azon szellemi és anyagi változásokról, melyek az ujkort a középkortól elválasztják. Történeti értekezés.  
  7. Minden ország támasza, talpköve, a tiszta erkölcs. Értekezés.  
  8. . - választása. Történeti episodok.  
  9. Mennyiben térhet el eposzi költő a történeti hűségtől? Értekezés. Deli Vid episodjának átdolgozása
Zrinyi
Zrínyi Miklós
ből. A háború. Festő leírás.  
  10. A történetírás az élet mestere. Értek. A becsvágy, mint erény és bűn kutfeje. Értek.  
  11. Kálmán magyar király jellemzése. Történeti rajz. Monda vagy legenda
szent László
I. László
ról. Költemény.  
   
  Themata  
  A studiosis Gimnasii majoris Nagy Kőrösiensis Anno scholastico 1858/9. Hungarico idiomate elaborata.  
  In classe V-ta.  
  1. Az ifjú kort jól kell használnunk. Periodi  
  2. Az aranykor. Ex
Ovidio
Ovidius Naso, Publius
carmine hexametro translatum.  
  3. A négy kor. Descriptio prosaica.  
  4. Párbeszéd az ősz és tél között. Colloquium.  
  5. A roszra való hajlamot csírában kell elfojtani. Periodi.  
  6. Az özönvíz. Descriptio metrica, simul prosaica.  
  7. „Aki téged hajit kővel, hajitsd te azt kenyérrel" Elaboratio prosaica.  
  8. „Mohács" Imitatio elegiae
Kisfaludi
Kisfaludy Károly
aneae.  
  9. Mindenben mértéket kell tartanunk. Elab. prosaica.  
  10. Karácsonyi üdvözlés. Epistola.  
  11. Béke és háború. Descriptio antithetica.  
  12. Fösvénység és takarékosság. Eadem.  
  13. Phaeton. Imitatio
Ovidi
Ovidius Naso, Publius
ana.  
  14. „Fohászkodás". Paraphrasis Odae
Bersenyi
Berzsenyi Dániel
aneae  
  15. A rest a földnek terhe. Characteristica.  
  16. A közelítő tavasz. Poema.  
  17. Anyagi erő-szellemi erő. Comparatio.  
  18. A tűz ártalmai és hasznai. Prosaica elaboratio.  
  19. A pazarló és fösvény. - Az élet egy tengeri utazás. Allegoria  
  20. Mit olvashatunk a természet könyvéből? Elab. prosaica.  
  21.
Szondi
Szondi György
hős halála. Egy tűzvész. Egy égi háború  
  22. Romulus. Descriptio historica. Higy, de megnézd kinek. Sokat hallj, keveset szólj. Paraphrasis adagiorum popularium.  
  23. Próbaforditás az Iliasból, - Horatius Codes vitézsége. Narratio historica.  
  24. Egy majális. Descriptio. A gondtalan. Characteristica.A buvár Kund. Imitatio carminis
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
ani.  
   
  In classe VI -ta  
  1. Az irigy. Characteristica. „A holdhoz" Imitatio carminis
Anyos
Ányos Pál István
iani.  
  2. A földmives élet dicsérete. Tenore carminis
Orczi
Orczy Lőrinc
ani: „A bugaci csárda" Aeque.  
  3. A szokás természetté válik. Proverbii paraphrasis.  
  4. Imitatio partis orationis 1-ae in Catilinam
Cicero
Cicero, Marcus Tullius
nianae.  
  5. „Minden ország támasza, talpköve a tiszta erkölcs". Sententiae
Bersenyi
Berzsenyi Dániel
anae explanatio et applicatio ad historiam imperii Romani.  
  6. A diófa. Imitatio
Baróthy
Baróti Szabó Dávid
i. Lassan siess. Adagii explicatio.  
  7. Hannibal. - Attila. - Narrationes historicae.  
  8. Egyben légy tökéletes. Elaboratio prosaica.  
  9. A hízelgő. A szokásos hazug. A vitatkozó. Characteristica.  
  10. A föld gömbalakjának bebizonyítása. Elab. prosaica. A vas becse. Eadem.  
  11. Az utazás gyönyöre és haszna. Descriptio.  
  12. Kevély ember, miben kevélykedel? Occasione mortis unius condiscipuli. Carmen lugubre, eadem occasione.  
  13. Mohamed és az izlam. Narratio historica.  
  14. Paraphrasis Carminis
Kölcsey
Kölcsey Ferenc
ani. - Szükség fejt erőt. Elab. prosaica.  
  15. Hannibal buzditó beszédet tart katonáihoz az Alpeseknél. Elaboratio oratoria.  
  16. „Kazinczy emlékezete" Ad historiam literariam hung. - „Principiis obsta"  
  17. Volt-e a hajózás feltalálása befolyással az emberiség fejlődésére? Elab. prosaica.  
  18. A tengeri vész. Imitatio libri. I. Aeneidos. - Feledd a bántalmakat. Paraenesis.  
  19. Az emberi élet folytonos harc. Allegoria. Balszerencsében tünik ki az igaz barát. Reflexiones. A gőzerő csodái. Elab. prosaica.  
  20. Lycurgos törvényeinek jó és rossz oldalai. Nagy Károly. Elaborationes historicae.  
   
  In classe VII-ma  
  1. Nagyobb, ki önmagát, mint ki elleneit legyőzi. Elaboratio prosaica. A sovány szüret. Descriptio comica.  
  2. Csaba mondája. Elaboratio fabulae hunnicae in historia literaria occurrentis.  
  3. Attila és
Árpád
Árpád
. Parallela historica.  
  4. Hector bucsuja Andromachétól. Ex Iliade. Aeneas, a fiui szeretet szép példája. Elabr. prosaica.  
  5. A kitartó szorgalom csodákat mivel. Elab. prosaica  
  6. Tell Vilmos. Nagy Károly. Narrationes historicae.  
  7. „A kincsvágy" Carmen epico-lyricum, vulgo Balata vocatum. - A becsület mindennél drágább. Elab. prosaica.  
  8. Gondolatok az év utolsó napján. - Bucsu az ősztől. - Prosaica vel metrica elaboratio. - Uj évi üdvözlet. Epistola.  
  9. Miért kell a régi classicus nyelveket tanulni. - A barátság. Dissertationes.  
  10. Mely okok idéznek elő változást a föld szinén? Dissertatio  
  11. A könyvsajtó feltalálásának következményei. Dissert. „Ubi bene, ibi patria" - „Az élet egy nagy oskola"  
  12. Az ember folytonos harcban áll az elemekkel. - A társadalomban született ember nem önmagáé. Dissertationes.  
  13. Mi hatással volt a betűirás feltalálása az emberiségre. dissertatio. „Prudens futuri temporis exitum etc." „Per aspera ad prospera" Elab. pros.  
  14. Javára volna-e az emberiségnek, ha most is a költők által magasztalt aranykorban élnénk? Dissert.  
  15. A keresztes háborúk. Narratio historica. Az orleánsi szűz. Eadem.  
  16. Kálmán magyar király jellemzése. Diss. historica.  
   
  In classe VIII-a.  
  1. A bántalmakat elfeledni, a jótétekre megemlékezni kötelesség.  
  2. A közelitő tél. Descriptio. Translatio Odes III-ae Libri
Horati
Horatius, Quintus Flaccus
ani eodem metro.  
  3. Egy égő hajó a tengeren. Descriptio graphica.  
  4. Mi befolyással voltak Európa jövőjére  
  a) a keresztes háborúk?  
  5. b) a népvándorlás  
  6. c) America fölfedezése. Dissertationes historicae.  
  7. Themata ad arbitrium eligenda. Elaborata sunt inter caetera:
II-ik József
II. József
. Attila;
Árpád
Árpád
; ; „Ifju korban kell tanulni" „A tölgy". Allegoria. „Mohács". Jasonis fabula. „Fájdalom édesiti a boldogságot" „Rosamunda" Tragoedia in V. actis et caet.  
  8. A fönséges a természetben. Dissertatio.  
  9. Historia est magistra vitae. „Mennyiben van igazok azoknak, akik a régi kort magasztalják a mai felett?" Dissert.  
  10. „Önérzet ! te vagy a diadalmas bére, nem a dij". Dissert. Mutat-e föl a história olyan egyéneket, kik szellemi fönséget tüntettek ki? Dissert.  
  11. A győzhetetlen hajóhad elvesztése. Descriptio historica.  
 
 
  "Durum, sed levius fit patientia
  Quidquid corrigere est nefas."
  Elab. prosaica.
 
 
 
n
Jegyzet Az Entwurf megkövetelte a kéthetenkénti dolgozatírást, a közbeeső héten pedig javítani kellett: innen a sok dolgozatcim.Míg az iskola a nyilvánossági jogot meg nem kapta, nem igen jegyezgették fel a tételeket. Közlésünk első része az iskola Tudósitványai alapján először most lát napvilágot (1854- 56), a latin szövegbe foglaltakat az egyház azóta elpusztult levéltára alapján
Benkó Imre
Benkó Imre
közölte először.
 
 

Megjegyzések:

elpusztult