Aranysárkány fejléc kép
 
SZÁMADÁS  
  az 1854/5k évi tandijakról jul. 31. 1855.  
  Bevétel az egész évről  
 
1ső osztály 1ső félévben 6 fizetőtől 24
2ik félévben 5 fizetőtől 20
sa 44 44 f
2ik osztály 1ső félvében 10 fizető 40
2ik félév 11 fizet 44
sa 84 84 f
3ik osztály 1ső félévben 8 fizető 32
2ik fél év 8 fizető 32
össz 64 64 f
4ik osztály 1ső félévben 3 fizető 12 f
2ik fél év 4 - - - 16 f
28 f 28 f
5ik osztály 1ső félévben
A.
Arany János
kimutatása sz.
224 f 224 f
2ik fél év 192 192 f
6ik osztály 1ső és 2ik félév
21 solvens és 2 priv
7ik osztály 1ső félév 26
solvenstől 64
2ik f.é. 17 solvens 68
132 132 f.
8ik osztály 1ső és 2ik félév fizető van 31 248 f
ebből lehuzandó, részint szegénységi bizonyitvány miatt, részint félévi itt létel miatt 3 tanulótól 20 f
marad 228 228
Ezen kívül Rind 7 ik osztálybeli mint secundás nem lehetvén immunis, szinte bevételül tétetik 8-
Lenne a bevétel 996
8
1004
 
 
ez napon restantiában van
1ső osztály 4 f
2ik osztály 4 f
3ik osztály
4ik oszt
5ik osztály 32 f
6ik osztály 48 f
7ik osztály. Rindl 8 f
8ik Rosenfeld és Bajó restál 8 f
104 104 f
Valóságos bevétel 900 f
 
  Kiadás  
 
1sö osztálykor a NB. r. alatti számadás szerint felosztatott 300
2ik oszt. ugyanazon oklevél szerint 172 f
Összes 472 472 f
428 f
Ebből a tiszai árvízkárosultaknak ment 4 f
Marad osztandó 424 f
e számadás hiános lévén tisztázatot lásd a másik lapon.
 
 
 
SZÁMADÁS  
  az 1854/5ik évi tandijakról jul. 31. 1855.  
 
1ső osztályból beveendő volt 44
2ik ––––– –––––– ––––– 80
3ik oszt 64
4ik oszt 28
5ik oszt 224
6ik oszt 184
7ik oszt 140
8ik oszt 228 f
Összes bevétel volna 992
hátrányban van:
1ső 4 f
2ik 4 f
5ik 32
6ik 40
7ik 8
8ik 12 f
100 levonatik 100
Valóságos bevét 892
 
  Kiadás  
 
Az előbbi két osztálykor a NB számadás szerint felosztatott 472 f
a tiszai árvízkárosultaknak adatott 4 f
476 f 476 f
Marad útolsó osztályra 416 f
 
 
[szerkesztői feloldás]
Szabad lapon
 
 
Deák József kapott 20 pf még kap 14 f 40
Losonczi
Losonczy László
34 f 40 fizet 5 f 20.
Mentovics
Mentovich Ferenc
magáéból 28 f
Weisz
Weisz János
tól
6 f.
34 f még kap 40 kr
Szilágyi
Szilágyi István
magától 26 f
Ács
Ács Zsigmond
tól
8 f
Weisz
Weisz János
tól
5 f
39 visszafizet 4 f 20.
Arany
Arany János
34 f.40. fizet még 57 f. 20 kr.
Weisz
Weisz János
34 f.40. fizet még 25 f.20.
Kiss Lajos
Kiss Lajos
34 f.40. fizet még 13 f.20.
Ács
Ács Zsigmond
34 f.40. fizet még 61 f.20 kr
Csikai
Csikay Imre
Kis
Kiss Lajos
től
15 f
Mentovics
Mentovich Ferenc
4 f
19 f kap még 15 f 40
Lengyel
Lengyel N.
Arany
Arany János
tól
10
Weisz
Weisz János
tól
9
19 f kap 15 f 40
Chalamonnak
Arany
Arany János
tól
8 f
Kis
Kiss Lajos
től
5 f
Weisz
Weisz János
tól
8 f
Szilágyi
Szilágyi István
tól
2 f
23 f még kap 11 f 40
Warga
Warga János
Ács
Ács Zsigmond
tól
12 f még kap 22 f 40
 
  Osztály tanárok kiadása.  
 
Losonczi
Losonczy László
fizet molo? 5 f. 20k
Szilágyi
Szilágyi István
fizet 4 f 20 k
Arany
Arany János
fizetne 57 f 20 k
fizetett
Lengyel
Lengyel N.
10 f
Salamon
Salamon Ferenc
- - 8
18 f 18 f
39 f 20 kr. ….….…...
39 f. 20
Weisz
Weisz János
fizetne 25 f 20
fizetett 28 f- kap még 2 f 40.
Kis Lajos
Kiss Lajos
fizetne 13 f.20
fizetett
Csikai
Csikay Imre
nak
15
Salamon
Salamon Ferenc
5
20 f visszakap 6 f 40.
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
61 f 20
fizetett
Vargá
Warga János
nak
12 f
Szilágyi
Szilágyi István
nak
8 f
20 f fizet még 41 f 20 kr.
 
  E szerint befizetnek:
Losonczi
Losonczy László
5 f 20 befizette
Szilágyi
Szilágyi István
4 f 20 befizette
Arany
Arany János
39.20 befizette az
[szerkesztői feloldás]
egészet?
Ács Zsigmond
Ács Zsigmond
41.20 befizette az egészet
90 f 20
 
  E szerint kapnak:  
 
Deák
Deák József
14 f 40 f 40 kivette
Mentovics
Mentovich Ferenc
40 kivette
Csikay
Csikay Imre
15 40 kivette
Lengyel
Lengyel N.
15 40 kivette
Salamon
Salamon Ferenc
11 40 kikapta
Warga
Warga János
22 40
Ács
Ács Zsigmond
kifizette
Weisz
Weisz János
2 40
Ács
Ács Zsigmond
kifizette
Kis
Kiss Lajos
6 40 kivette
90 f 20 kr.
[szerkesztői feloldás]
Eredeti aláírások
 
 
Arany János
Arany János
 
 
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
 
 
Mentovich Ferenc
Mentovich Ferenc
 
 
Ács Zs.
Ács Zsigmond
mk.
 
 
Salamon Ferenc
Salamon Ferenc
mprop.  
 
Weisz János
Weisz János
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/15. sz.