Aranysárkány fejléc kép
 
LIVIUSHOZ EMLÉKEZTETŐ JEGYZETEK  
 
T. Livius
Titus Livius
, egyike a jeles római történetiróknak, született
Patavium
Padova
ban (
Padua
Padova
)
Julius Caesar
Caius Julius, Caesar
és Calpurnius consulsága alatt.
n
Jegyzet (59 Kr.e.)
Megirta a római birod. történetét a város épittetésétől fogva, több mint 142 könyvben, mellyek közül csak 35 maradt fenn. Meghalt hazája
Patavium
Padova
ban, m. e. 76 éves korban.  
  Cap.I.  
  satis constat.......... eléggé tudva van (ha nem igaz is)  
  in intumum sinum....... az öböl benső oldalához  
  tenuisse. . . (scil./cursum)  
  ager Laurens . ... a Tiber torkolat déli részén, Ardea felé, mocsáros és homokos puszta föld.  
  profugus, a, um.-arceo, ui, ere.  
  Consisto, stiti, stitum, consto, iti, itum és statum  
  ico, ci, ctum, icere. -  
 
  ***  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Innen kezdve el van szakadva a kéziratnak ez a lapja.
 
 
[szerkesztői feloldás]
A 2. és 3. oldalon egész a 17. caputig látszik a szószedet és szólammagyarázat, sőt a 18. caput magyar fordítása is olvasható.
 
 
[szerkesztői feloldás]
Minthogy minden héten iskolai, két hetenként pedig házi latin stílusgyakorlat volt, jún. 9-i kelettel előkészít egy szöveget, bizonyára magyarról-latinra fordítás céljára. Így szól:Minthogy minden héten iskolai, két hetenként pedig házi latin stílusgyakorlat volt,
 
  Jun. 9  
  Tullus Hostilius uralkodása alatt, háboru keletkezett az albaiak és rómaiak között. Midőn már két részről a hadrendek felállitva volnának, mielőtt összecsapnának, a királyok frigyet kötöttek, oly feltétellel, hogy a seregek helyett egyesek vijanak meg. Azt mondják, hogy történetesen mind két seregben hármas testvérek voltak, névszerint a Horatiusok és Curiatiusok. Ezeket választották a királyok a vívásra, mivel mind életkorra, mind erőre hasonlók valának. Hogy a Horatiusok a római, a Curiatiusok az albai néphez tartoztak, valószínű ugyan, de nem eléggé bizonyos. A nevekbeni bizonytalanság onnan ered, hogy a szerzők (írók) mind két részre hajolnak. A hármas testvérek semmit se vonakodtak, hogy mindenik a maga honáért megvijon. Megegyezés történt, hogy a győzelmet a hatalom kövesse: azaz, ha a római ifjak győznek, Róma
Albá
Alba Longa
nak illő békével parancsoljon - és megfordítva.  
 
[szerkesztői feloldás]
Itt a lap megint el van szakítva
 
 
  *  
 
 
[szerkesztői feloldás]
Van latinra fordított szöveg is, annak jeléül, hogy
A.
Arany János
erre is előkészült:
 
  Jun. 28.  
  Trigemini, armis captis, in medium inter duas acies processerunt. Duo exercitus, pro castris considentes, adhortabantur suos, imperium agi, in eorum virtute positum. Datis signis, jam jam certamen spectaculo erat; agitatioque anceps gladiorum fulgentium horrore perstrinxit animos spectantiurn. Quum vero viderent duos Romanos exspirantes corruisse: Albani gaudio conclamaverunt, sperantes victoriam certam esse. Sed et tres Albani victores vulnerati erant. Romanus integer segregavit pugnam eorum; fugam capessens. Cum Albani magnis tantum intervallis sequi possent, singulos devicit, itaque victoriam adeptus est.  
 
  *  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
FORDÍTASI FELADAT OVIDIUSBÓL
 
  5k házi  
  Aonia, Böotiának része, és az Oeta hegy között, mely Thessaliához tartozott, volt Phocis. Ezen tartománynak legmagasabb hegye, a két csúcsu Parnassus, Apollónak volt szentelve. A hegy alatt feküdt a jósdájáról hires Delphi. De a legrégibb időkben nem Apolló birta ezen jósdát, hanem Themis, az igazság istennője. Azt mondják, hogy Deucalion és Pyrrha, midőn az özönviz (diluvium) által vitetnének, a Parnassus legmagasb csúcsán akadtak fenn. Ezek nemcsak házastársak, de rokonok is voltak. (consanguineus) Amaz Prometheus fia, ez Epimetheus leánya volt; atyjaik pedig Japetustól származtak. Vannak, kik azt mondják, hogy ezen Japetus titán ugyanaz Jáfettel, a szent irásban: de ez kevéssé valószinű. - A görögök és rómaiak meséi szerint csak e két házastárs nem veszett el az özönviz által, s ők állitották vissza az emberi nemet.  
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/13. sz.