Aranysárkány fejléc kép
 
CHARIVARI-CONTRACHARIVARI  
  CHARIVARI:  
  1. számban
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
professzor egy fürdőkádban ül, s a kép alá ez van írva:  
  Szeleky meg nem erősittetvén a kormány által, vasas fürdőben erősiti magát"  
  2. szám képe templomi orgonát ábrázol, ahol a sípokat gyerek- és macskafejek helyettesítik, középütt pedig Szotyori Nagy József, a híres orgonista-kántor, énektanár feje látható, s aláírva:  
  ,,Inditvány, mikép lehetne a kőrösi orgonánál az ércsipokat ideiglenesen pótolni"  
  3. szám képén dr.
Lengyel
Lengyel N.
, a gimnázium természetrajz-tanára terített asztal mellett minden jóval tömi magát. Aláírás:  
 
Lengyel
Lengyel N.
professzor, állattömési müködésben
" Ő ugyanis - nyilván az Entwurf rendelkezéseit követve - meghozatta az állattömő eszközöket, de soha sem használta.  
  Egy későbbi számban megrajzolta
Mentovich
Mentovich Ferenc
, hogy „a kecskemétiek tanárt akarnak fogni a kőrösi tanárikarból" A kőrösi gimnázium ajtaja körül ólálkodnak a kecskeméti deputátusok, kutyahurokkal kezükben, lesve, hogy melyik tanár jön ki, - de azok rájuk sem néznek.  
  CONTRACHARIVARI  
 
Arany
Arany János
6 számban vágott vissza, amelyek mindenikében
Mentovich
Mentovich Ferenc
ot
csipkedi.  
  Az 1. szám aláírása: „ Krakkó ostroma." A képen egy kis vár látható, ettől nem messze
Mentovich
Mentovich Ferenc
hason fekszik, a vártól menekülve.
Mentovich
Mentovich Ferenc
u. is sokszor dicsekedett vele, hogy milyen hőstetteket hajtott végre a kis erdélyi falu táján. Ezt gúnyolja
A.
Arany János
 
  A 2. számban folytatja ezt a témát. Aláírása: „A krakkói diadal: Utánam vitézek!."
Mentovich
Mentovich Ferenc
kardját-puskáját eldobva menekül, közben fejéről a csákója, sőt parókája is lerepül. (
Mentovich
Mentovich Ferenc
ti. kopasz volt, így ábrázolják arcképei is.)  
  A 3. szám aláírása a Vergilius-féle sor eltorzítása: „Obstupati steteruntque comae". Ezen
Mentovich
Mentovich Ferenc
két barátjával ferblizik, s a nagy csodálkozástól hajaszálai is az égnek merednek.  
  A 4. szám aláírása: „Legjobb az egyenes út", s a képen
Mentovich
Mentovich Ferenc
az iskola kerítésén mászik át. Magyarázata:
Mentovich
Mentovich Ferenc
egyszer annyira belemerült a kísérletekbe, hogy bezárták az iskolába. Végre is Aranyék szomszédos udvarán keresztül szabadult ki.  
  A 7. szám aláírása: „A kék vadász fegyverengedélyért folyamodik". A képen
Mentovich
Mentovich Ferenc
divánon ül, a zsandár neje mellett, annak udvarol, csókolja a kezét, csakhogy fegyverengedélyhez juthasson. (
Mentovich
Mentovich Ferenc
ot maguk közt „kék vadász"-nak nevezgették a tanárok, vadászszenvedélye és anekdotái miatt, - akárcsak
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
t „
Szeleky
Szilágyi Sándor
"-nek, holmi emberi gyarlósága miatt, amit még érthetőbben figuráz ki
A.
Arany János
az Alkalmatosságra irt versek -ben (lásd e kiadás VI. köt. 25. 1.).  
  A 8. szám aláírása: „A fegyverengedélyhez szükséges varjúfejek beszerzése". A képen
Mentovich
Mentovich Ferenc
egy fa alatt áll, s bár feje fölött egész varjúsereg röpköd, fegyvere a fához támasztva pihen, s ő maga inkább parasztgyerekektől vásárolja a döglött varjúkat. Ami biztos, biztos !  
 
n
Jegyzet „A Charivarí két első számát s a Contra Charivari itt elsorolt számait
Szilágyi Sándor
Szilágyi Sándor
ma is őrzi kézíratgyűjteményében"- írja róla
Benkó
Benkó Imre
, aki művében (89-91. 1) szerencsére részletes ismertetést hoz róluk, - mert
Szilágyi
Szilágyi István
iratai közt az Egyetemi Könyvtárban nem találjuk.
 
 

Megjegyzések:

A NAJEM-ban Rácz József rajztanár rekonstrukciójában láthatók a karikatúrák. A feliratok pontosan követik Szilágyi-Benkó adatait.