Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
ARANY KÖNYVKÖLCSÖNZÉSEI AZ ISKOLA KÖNYVTÁRÁBÓL
 
  1851  
 
Toldy F.
Toldy Ferenc
.: Handbuch der ungarischen Poesie, 2 köt.  
 
Blair H
Blair, Hugh
: Aestheticai leckék, 2 köt.  
 
Tatay
Tatay István
: Költészeti és szónoklati remekek.  
  Tudományos Gyüjtemény 1835: 2., 3., 5., 8., 10., - 1836: 3., 5., 7., 8., 10., 1836: 3., 5., 7., 8., 9., 11., 12.  
  Tudománytár 1834: I. köt.  
  Régi magyar nyelvemlékek I-IV. köt.  
  1852  
  Tóth István : Szavalmányok  
 
Szeberényi
Szeberényi Lajos
: Politikai szónoklattan  
 
Virgil
Vergilius Maro, Publius
ii opera
(Rud)  
 
Ovidius
Ovidius Naso, Publius
: Metamoprhoseon libri  
 
Tatay
Tatay István
: Költészeti és szónoklati remekek  
  1853  
 
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
: Munkáji I. köt.  
 
Blair H
Blair, Hugh
: Aestheticai leckék 2 köt.  
 
Tatay
Tatay István
: Isk. szavalmányok  
 
Zrinyi
Zrínyi Miklós
: Munkái  
  1855  
 
Berzsenyi
Berzsenyi Dániel
: Versei  
 
Tatay
Tatay István
: Költ. és szón. remekek  
 
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
: Minden munkái (Bajza-Schedel kiad.) 4-ik köt.  
  Trautwein N. J. Magyar Olvasókönyv  
  Vagács : Olvasmány a fögimn. középosztályok számára.  
  Revue des deux mondes 1855.  
  1856  
 
Toldy
Toldy Ferenc
: Handbuch ... 2 köt.  
 
Mocsáry L.
Mocsáry Lajos
: A magyar társasélet  
 
Ferenczy
Ferenczy István
-Danielik
: Magyar írók. Életrajzgyüjtemény.  
 
Lonkay
Lonkay Antal
: A magyar irodalom ismertetése I - II.  
  Bólyai Farkas szinmüvei  
 
Tatay
Tatay István
: Költ. és szón. remekek  
 
Thierry
Thierry, Amade
: Attila, ford.
Szabó Károly
Szabó Károly
 
 
Hervey
Hervey, James
sirhalmai és elmélkedései. Ford.
Péczely J.
Péczeli József
által, 1821.  
 
Péczely
Péczeli József
: Szomoru játékok.  
 
Péczely
Péczeli József
: Haszonnal mulattató mesék.  
 
Voltaire
Voltaire
: Henrias ... versekbe fogl.
Péczely J.
Péczeli József
-által  
 
Dugonics A
Dugonics András
: Ulissesnek ... történetei.  
 
Milton
Milton, John
: Elveszett paradicsom, ford. Bessenyei S.  
  Kőszegi
Rájnis J.
Rájnis József
: Magyar Virgilius  
 
Dugonics A
Dugonics András
: Etelka.  
 
Dugonics A
Dugonics András
: Cserei  
 
Dayka G.
Dayka Gábor
: Versei  
 
Rabener
Rabener, Gottlieb Wilherlm
nek szatirái, vagyis gunyolódó beszédei.  
 
Vanier J
Vanier, Jacques
: Paraszti majorság, mellyet... magyar versbe foglalt .
Baróthi Szabó Dávid
Baróti Szabó Dávid
. 1779-80.  
 
Baróthi Szabó D.
Baróti Szabó Dávid
: Uj mértékre vett különb verseknek három könyvei  
 
Tatay
Tatay István
: Költ. és szónoklati remekek  
 
Garay János
Garay János
: Az Árpádok  
 
Kölcsey F.
Kölcsey Ferenc
: Minden munkái IV-V. köt.  
 
Kazinczy
Kazinczy Ferenc
: Munkáji I. köt.  
 
Blair H.
Blair, Hugh
: Aesthetikai leckéi.  
 
Juvenalis
Decimus Iunius, Iuvenalis
Satyrái,
Kis János
Kis János
forditásában  
  Athenaeum 1837: 1.  
  A Kisfaludy Társaság Évlapjai V-VIII. köt.  
 
Vörösmarty
Vörösmarty Mihály
.: Minden munkái VIII-X. köt.  
  Revue des deux mondes 2. füz .. majd aug-sept. 4 db.  
  Régi magyar nyelvemlékek II-III. köt.  
 
Debreczeni M
Debreceni Márton
: A kiovi csata  
  1857  
  Család könyve. . Szerk.
Greguss Á.
Greguss Ágost
és
Hunfalvy J.
Hunfalvy János
1856. l-8. füz.  
 
Kazinczy F.
Kazinczy Ferenc
: Versei  
  Gr.
Andrássy M.
Andrássy Manó
: Utazás Kelet-Indiákon.  
 
Ovidius
Ovidius Naso, Publius
: Metamorph. libri  
 
Lonkay
Lonkay Antal
: A magyar irod. ism. 2 köt.  
  1859  
 
Virgil
Vergilius Maro, Publius
ii
opera. Illustr.
Chr. Gottlob Heyne
Heyne, Christian Gottlob
. Vol. I-IV  
  lliása. Ford: Szabó J.  
 
Vörösmary M
Vörösmarty Mihály
: Minden munkái X. köt.  
  1860  
  Magyar Színházi Lap . Szerk.
Egressy G.
Egressy Gábor
1860: 2-16. sz.  
 
Csengery A.
Csengery Antal
: Magyar szónokok és státusférfiak.  
  Kazinczy F. levelezése Kisfaludy Károllyal s ennek körével. Kiad:
Kazinczy Gábor
Kazinczy Gábor
 
  Gr.
Dessewffy J.
Dessewffy József
: Irodalmi hagyományai  
  A Kisfaludy Társaság Évlapjai I-VI. köt.  
  Protestans lelkészi tár. Kiad.
Török P.
Török Pál
és
Székács J.
Székács József
1858.  
 
Plutarch
Plutarchos
i
Vitae Parallelae.  
 
n
Jegyzet Az iskola könyvtárát gondosan kezelték. (
Szabó Károly
Szabó Károly
is itt kezdte a Régi Magyar Könyvtár adatainak gyűjtését.) A kölcsönzéseket bekötött könyvekbe írták. Ezek közül kettő eredetiben megmaradt, a többi a II. világháború végén elpusztult. Szerencsére Huszár György könyvtáros akkorra már közölte. Közlésünk a kettő összedolgozásán alapul.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 6/11.