Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
ARANY KÖNYVAJÁNDÉKAI A NAGYKŐRÖSI FŐGIMNÁZIUM KÖNYVTÁRÁNAK
 
  1856.  
 
Arany J
Arany János
: Kisebb költeményei I-II. köt. 1856.  
 
Kegelius Filep
Kegel, Philipp
: Tizenkét üdvösséges elmélkedések. Ulm, 1653.  
  Ács M. :Arany Lántz. Augustában. 1760.  
 
Ráth M.
Rát Mátyás
: Vatai Borbára asszonynak életében, halálában és holta után való vigasztalásai. Győr. 1785.  
 
Kátó
Marcus Porcius, Cato maior
nak versei.
Ford. Felső-Büki Nagy Lajos. Sopron, 1757.  
  Heptalogus, azaz görögországi hét bölcsek rövid mondásai és Cato erkölcsre tanító parancsai. Győr. 1756.  
  Kecskeméti Zsigmond : A magyaroknak eredetekről, ezeknek királyaiknak életekről Palma Ferenc Károly ur munkájából magyar versekben csinált históriácska. Pozsony.  
   
  1857.  
 
Tisza Domokos
Tisza Domokos
: Hátrahagyott versei, 1857.  
   
  1858.  
 
Schwandtner J.
Schwandtner, Johann Georg von
G. Scriptores rerum hung. veteres Ed. tertia. Pars II. 1768. -  
  Geheim Archiv der ung. Revolution I. Heft. A magyar forradalom titkos levéltára. I. füz. 1850.  
 
Kis János
Kis János
: Socrates nevezetességei.
Kassá
Kassa
n. 1831.  
 
Kertbeny
Kertbeny Károly Mária
R. K.: Ungarische Mallerrevue. I. Heft. 1855.  
 
Fekete J.
Fekete József
: Életiskola a magyar nép számára  
  Beszédek, melyek a debreceni főiskolában
Török József
Török József
urnak 1848 télhó II-én lett beigtatása alkalmával tartattak. 1848.  
  Király J. P. Epigrammata nova 1843.  
  Törvényterv, a két evangélikus hitfelekezet egyházi ügyeinek képviseletét és igazgatását illetőleg. 1856.  
  Entwurf zu einem Gesetze über die Vertretung und Verwaltung der Kirchenangelegenheiten 1856.  
 

Megjegyzések:

A könyvadományokról nincsenek meg az eredeti okmányok, de ugyancsak Huszár György könyvtáros ezeket is idején közölte.