Aranysárkány fejléc kép
 
NYUGTATVÁNY  
  Tíz o. é. forintról melylyel a Nagykőrösi ref. főiskola könyvtára a „Szépirodalmi Figyelő" 1861/2 egész évi folyamára előfizetett.  
 
Arany János
Arany János
 
  szerkesztő  
 
Pest
Budapest
, nov. 11 1861.  
 
 
NYUGTATVÁNY  
  Azon 4 forintról a. é. melyet a nagykőrösi főisk. önképző társulat mint a Kisfaludy-Társaság pártolója az 1862 évre lefizetett.  
 
Arany János
Arany János
 
  igazgató  
 
Pest
Budapest
nov. 1. 1861  
 
n
Jegyzet Mindkét Nyugtatvány megvan, az utóbbit a nagykőrösi Arany János általános iskola növendékei szerezték és ajándékozták a múzeumnak.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/74. és 1/2. sz. Az elsőnek közölt előfizetési nyugta egészében
A.
Arany János
írása, a második nyomtatott űrlap, melybe a kurzívval kiemelt részeket vezette be
A.
Arany János