Aranysárkány fejléc kép
 
NAGY TISZTELETŰ S TEKINTETES EGYHÁZI TANÁCS,  
  Folyó hó 19-éről kelt becses válaszát köszönettel véve, sietek a tiszt. Egyházi Tanácsot értesitni, hogy a Magyar Irodalom tanári székének elfogadására magamat elhatároztam, fentartván mindazáltal, az e székhez kapcsolandó melléktudomány iránt, belészólásomat; - s azon kérelemmel járulván a tisztelt Egyházi Tanácshoz, hogy mivel házi ügyeim rendbeszedésére, az el nem szállitható holmik eladására stb. nehány nap igényeltetik, egy kevés várakozással lenni méltóztassék; részemről igyekszem, mind azért hogy tisztemet teljesíthessem, mind azért, hogy átköltözésre még e szép őszi napokat használhassam, a kért várakozási napokat lehető legkevesebbre szorítani.  
  Teljes tisztelettel maradván  
  A Nagytiszteletű s Tekintetes  
  Egyházi Tanácsnak  
  alázatos szolgája  
  Szalontán, october 21. l851.  
 

Megjegyzések:

Az idézett helyeken.