Aranysárkány fejléc kép
 
BEJEGYZÉS A STATISZTIKAI TÁBLÁZATBA  
  Arany János, magyar, helvét hitvallású, 34 éves, nős, ép egészséges; végezte a philosophiai, jogi és természettudományokat. Magyar és német nyelven beszél, ért latin, görög, francia és angol nyelven. Tanít: Magyar irodalmat. Hivatalát nyerte 1851. október 15-én a nagykőrösi közönség meghívásából. Viselt előbb városi jegyzői hivatalt Nagy Szalontán. Fizetése 550 p.frt.  
 

Megjegyzések:

megvolt a nagykőrösi ref. egyház levéltárában, de a II. világháborúban az egész levéltárral együtt megsemmisült.