Aranysárkány fejléc kép
 
 
A TAVASZ  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
4. vsz
A jácint nyilik, a szép tulipán pedig
  Nől már és fak.adoz, zöldül a cserlye
n
Jegyzet cserje
is
  Örvend a csalogány s szép dalokat fütyöl
  Vigad minden az ég alatt.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
6. vsz
Üdvözlek tavasz, óh üdvözlöm kegyed
  Mely oly számtalanul szórja le bájait,
  Minden néked örül, még a madár is a
  Jó illatra törekszik el
n
Jegyzet toldás
 
 
 
 
 
A FÖSVÉNY ÉS A PAZARLÓ  
 
[szerkesztői feloldás]
Dömötör János 3 oldalas, gyöngybetűs, hibátlan prózája végén
A.
Arany János
megjegyzése:
 
 
EMLÉKEK  
 
  Még kissé homályosan emlékezem
  Hogy kis koromban egy jó anyám volt,
  A kire emlékezni kedves nekem,
  S kit már elfedett a néma sírbolt.
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Ilyesféleképp megy a megható elégia 10 versszakon át. Nyolc helyet megjelöl
Arany János
Arany János
, a versszakok mellé húzott ceruzás vonalakkal, végül így szól bírálata:Ilyesféleképp megy a megható elégia 10 versszakon át. Nyolc helyet megjelöl
 
 
 
ÉGIHÁBORÚ  
  Szép juliusi reggelen süt a nap, s olly melegen, mint máskor déltájban.
n
Jegyzet dél tájban
Az égen ritkán kicsiny fellegek vannak.  
  A madarak gyönyörűn hangicsálnak, csak a bokrok édesszavú madárkája a fülmile halgat
n
Jegyzet hallgat
 
 
  A nap már jól felhúzódott az égen, az idei mintegy tiz óratájon
n
Jegyzet nem írjuk össze
lehet. A roppant hőséget alig lehet kiállani
 
 
  Egyszerre megmordul az ég, s mintha dühében a földet el akarná veszteni
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
lángokat okád rá  
 
SZONDI  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
2. vsz.
Drégely felé megy egy
n
Jegyzet rosz hangzat
  Roppant török sereg,
  Hol Szondi a dicső
  Még tétlen szendereg.
  „Fiuk, a falra fel!
  Itt egy pogány csapat.
  Siess fiam Hadas
  Hozzad páncélomat"
 
 
  A várfalon imígy
  Kiált a jó vitéz
  És megtelik
n
Jegyzet a vitéz? az volt az alany
mihelyt
  Perc rnulva szertenéz.
 
 
[szerkesztői feloldás]
7. vsz.
Ki Szondival kitört
  Talán halálba ment?
  Nem úgy, nem úgy van ez,
  Seperni az ellent.
n
Jegyzet rímben a spondeus nem jó itt
 
 
  Előlrohant a hős
  S csillagcsapásokat
n
Jegyzet szokatlan
  Adott, olyat neki
  Csak egy török sem ad.
 
 
  Lett volna ő Hadúr
  Vitéze, az legott
  Babért küld fedni a
  Legméltóbb homlokot.
n
Jegyzet Azaz: ha az lett volna. Kissé homályos szerkezet.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
16. vsz.
De végre is Hadas
  Olyan csapást adott
  A tarnak, hogy fülit
n
Jegyzet nevetséges
  Heverni látja ott.
 
 
[szerkesztői feloldás]
26. vsz.
Márton pap eljöve,
  Hogy Szondi hős a várt
  Feladja, mert a tar
  Már is sokat kivárt
n
Jegyzet mintha a rim kedvéért volna e szó erőltetve ide.
 
 
[szerkesztői feloldás]
28. vsz.
Öcsém, öcsém, ne így
  - Felelt a jó pap - ez
  Nem lesz tőled okos,
  A fal sem védelmez."
n
Jegyzet spondeus --
 
 
[szerkesztői feloldás]
32. vsz.
Lovát a vár terén
  Keresztül-átdöfi
n
Jegyzet át = keresztül
  S amit talált
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
azon
  Helyen megégeti.
 
 
[szerkesztői feloldás]
37.vsz.
De majd hatát,
n
Jegyzet csunya ez
szivét
  Döfik keresztül át
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  S levágja a pogány
  Vitéz, kicsiny hadát.
 
 
[szerkesztői feloldás]
40. vsz.
Barát,
n
Jegyzet Mönch ! igy magában nem tanácsos e szót használni.
a sors ha erre hoz
  Onts forró könnyeket
  Eszedbe jusson a haza,
  Segitsd a hogy lehet.
 
 
 
 
ROMULUS  
  .(Faustulus) az akloknál neveltette őket felneveltette
n
Jegyzet ez tán tollhiba
 
Egyszer a rablókat magokra haragitották, mert őket
n
Jegyzet nem tudnók, melyik másik. „azokat megtámadván tőlök a zsákmányt elvették."
megrohanván, zsákmányaikat elvették.  
  Romulus szerencsés háborúkat viselt a szomszéd népekkel. Először is három kis várost győzött le
 
Ezeknek lakói, minthogy Romulus,
n
Jegyzet hibás a mondat szerkezete
mivel leányaikat oly gyülevész népnek, mint a római nőül adni nem akarták, azokat Neptun játékaikor elrabolták,
n
Jegyzet hibás a mondat szerkezete
hadat inditottak a rómaiak ellen
 
Ezután a Fidenaebeliek
n
Jegyzet f (melléknév ez is )
rontottak be a római határba
 
Utolsó háborúja a vejiekkel volt, kik a Fídenaeiek
n
Jegyzet f (melléknév ez is )
megbosszulása végett a római határba becsaptak, s mindent elpusztitottak
 
 
 
ILIAS  
(Próbaforditás)  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
8.
Óh
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
ki veszíté össze ezen két isteni embert?
  Létó és Zevsnek fia, mert ez megharagudván
  Atreidésre
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
.
halált vive a Danaosokra s a népek
  Hullának, mert megcsufolá Chrüsést Agamemnon,
  A mikor ő
n
Jegyzet Melyik?Agamemnonra is ért hető.
elment az Achajok hadseregéhez
  Hogy lyányát pénzért a hajóknál megszabaditsa,
 
 
[szerkesztői feloldás]
32.
Igy szólott. Az öreg megijedt és hitt
n
Jegyzet nem azt teszi itt, hanem engedett
a beszédnek.
 
 
[szerkesztői feloldás]
40.
Halld meg ezen kérésem: bánják a danaok meg
  Könnyeimet nyiladért „Igy szólt és elmene messze.
n
Jegyzet δαναοι UUU különbözőleg veszi
 
[szerkesztői feloldás]
46.
 
  De Apollón ment mint éjjeli felhő
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  És a hajóktól jó tova ülvén lőtt a nyilával
  Ott az ezüst nyílnak rettentő hangja visít át.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Elsőbb öszvérek s a kutyákra menének a vesszők
  És azután keserű nyilait szabadon kibocsátva
  Szórta,
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
a holtaknak sűrű máglyái lobogtak.
  Már a kilenced nap járának a népen a vesszők.
  A tizedik napon a népet gyűlésbe hivta meg
  Achilles, mert néki fehérkaru Hére tanácslá,
 
[szerkesztői feloldás]
55.
Aki az Achajokat
n
Jegyzet U-U-
száná, mert látta kimulni.
 
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
Innen kezdve a 99. sorig nem talál hibát
A.
Arany János
Innen kezdve a 99. sorig nem talál hibát
 
 
A HOLDHOZ  
(Ányos P. után)  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
23.
Bárcsak jőne felém, nem félnék tőle, talán még
  Búteli szivemnek bánatit enyhitené.
  Többet várhatnék iszonyú lelkétől e holtnak
  Mint e rossz élő nép babonájaitól
n
Jegyzet ez nem vág. Miért épen babona?
 
 
[szerkesztői feloldás]
39.
Lesz tán majd, ki kijön, keseregvén társa kihunytán
n
Jegyzet lehunytán
  S egy áldást mondand régi barátja fölött.
 
 
 
A CSÁRDA  
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
A diák megjegyzése a címhez, csillag alatt:
„Engedelmet kérek Tek. úr a thema megváltoztatásáért, mert ezt már elkezdtem régebben s nem akartam félben hagyni.'' Tovább
A.
Arany János
megjegyzései:
 
  Pusztának közepén állasz szélhordta tetőddel
  Ablakidon a szél dühösen rohán
n
Jegyzet rohan
át fenevadként,
 
 
[szerkesztői feloldás]
7.
Kályha megett pedig a borzas fejű gyermekek ülnek,
  Játszanak és, ha talán úgy jön, még tépik is egymást.
  Ágyak alatt kotlós tyukok és csirkék csipegetnek
  Sárga kölesszemeket, miket a gazdassony az imént
n
Jegyzet mindig rövid
  A lócán heverő zacskóból véve
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
n
Jegyzet
[hiány]
[hiány]
Kiterjedés: ismeretlen
Ok: olvashatatlan
Egység: ismeretlen
,
nekik szórt.
  Egy nagy láda vagyon legelői, melly ősi maradvány,
  Színét nem láthatd, fáját a
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
kihúzva
szu
n
Jegyzet szú
rágja naponként.
 
 
[szerkesztői feloldás]
18.
Kivül egy ollyan lyuk vagyon, amilyet ásnak az ácsok
  Abban tartja a rosz vinkót a gazda:
n
Jegyzet hiátus
a csárdás.
 
[szerkesztői feloldás]
34.
Csapláros járkál a házban s bicceg
n
Jegyzet egy c s rövid
a lábán.
 
 
 
 
TÉLI EST  
 
  Motto: Hol a boldogság mostanában?
  Barátságos meleg szobában.
 
 
  Setét van mindenütt, csak imitt és amott
  Látszik egy-egy háznak világos ablakja,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Künn a hó is esik. Több helyt az ablakot
  Fekete setétség fátyola boritja.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Boldogok, kik meleg szobában nyúgosznak,
  Nem erezvén súlyát semmi fájdalomnak.
  Egy ablakon hangos nóta hallatszik ki,
  Ottan ifjú lyánkák dolgoznak a kályha
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
összekötő jel kapcsolja egymáshoz a két szót
  Mellett
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
összekötő jel kapcsolja egymáshoz a két szót
dalolgatva, vigad ott mindenki,
 
 
[szerkesztői feloldás]
19.
A másik szobában pedig az asztalnál
  Buzgón imádkoznak az elaggott vének,
  Majd meg beszéigetnek, s szemökbe egy könny száll,
  Fohászkodnak s aztán szól egy hangos ének.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  S fiaikra kérik áldását Istennek,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Magok e földön már úgyse sok jót tesznek.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
  Aztán beszélgetnek szegény koldusokról,
  Kik talán most is kinn az útcákon fáznak,
  Kiknek hideg miatt könny foly arcaikról,
  Pedig nyughatnának pitvarán sok háznak.
n
Jegyzet szép, ha a rím változik, ha nem olyan mint az előbbi volt.
  Küszöbén nyugodván urak udvarának
n
Jegyzet szép, ha a rím változik, ha nem olyan mint az előbbi volt.
  Egy falat kenyérrel nyúgodtan volnának
n
Jegyzet szép, ha a rím változik, ha nem olyan mint az előbbi volt.
 
 
  De kivül az útcán
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
egy fiatal árva
  Jár föl s le az utcán,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
zörög több kilincsen,
  Hasztalan, azok már mind be vannak zárva
  A faluban, aki befogadja, nincsen.
  Ezek az öregek befogadják mindjárt,
  'Sz nem tesz az ő nekik semmiféle kis kárt.
n
Jegyzet hát nagyot?
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
37-54.
 
 
 
 
HUNYADI LÁSZLÓ ANYJÁHOZ SZILÁGYI ERZSÉBETHEZ  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
26.
Rágalmaznak anyám, hogy Czilleyt én öletém meg,
  S ezzel a honnak sok kárt okozék, s nekem
n
Jegyzet magamnak
is
 
 
 
 
A PIPERKŐC  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
5. vsz
Ha őseid selyem helyett
  Vadak bőrét viselheték
  És ellenség s barát előtt
  Mindegyik megbecsülteték:
 
 
  Te nem vehetnéd-e fel
n
Jegyzet no már a vad bőrre épen nem szorúlunk; van szép magyar viselet a nélkül is.
azt?
  Kit most minden nemzetbeli
  Lenéz. Öh, hogy szokásidat
  Igy el birád felejteni.
 
 
 
 
HUNYADI JÁNOSHOZ  
 
[szerkesztői feloldás]
A 7 alkaiosi szakból álló - szintén Dömötör Jánostól származó - költeményben nincs hibajelzés, a végére pedig ezt írja.
A.
Arany János
:A 7 alkaiosi szakból álló - szintén
 
 
 
TEMPUS EDAX RERUM  
 
[szerkesztői feloldás]
Az élet mulandóságáról szóló, 3 oldalas prózai dolgozatban csak egy hibát ejt Dömötör János tudnánk, nyilván „tudnók" helyett. Végére egyetlen szót ír
A.
Arany János
:Az élet mulandóságáról szóló, 3 oldalas prózai dolgozatban csak egy hibát ejt
 
 
 
ELÉGIA SZÜLEIM HALÁLÁRA  
 
[szerkesztői feloldás]
A 4 oldalas, mélyen megható, Dömötör János élményéből származó disztichonos költeményben nincs javítás, a végén ez áll:A 4 oldalas, mélyen megható,
 
 
TESTVÉRHÁBORÚ  
(Ballada)  
 
 
 
[szerkesztői feloldás]
9. vsz.
Ím nála pálca van, s megyen
  A pártos Endre sergéhez,
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
  Melynek vezéri akkoron
  Várták, hogy Endre mit végez.
n
Jegyzet
[szerkesztői feloldás]
aláhúzva
 
 
 
 
n
Jegyzet Dömötör János dunaszentgyörgyi árva parasztgyerek volt, jó tehetségének és atyja végrendeleti meghagyásának köszönhette, hogy testvérei áldoztak taníttatására: Gyönk után Nagykőrösre hozták.
A.
Arany János
utolsó előtti esztendejében járt itt a költő keze alá, így tőle származik jellemzése. "Magyar nyelv: eminens. A stílusformákat kitűnően ismeri, elegánsan ír." Év végére még emelkedik eredménye: az egyetlen praeclarus-t négy váltja fel, így a magyarból is ezt a legnagyobb kitüntetést kapja, - mellette a jellemzés: „igen jól ír és tud" Osztályelső. Valóban, igen szép a betűvetése, akárcsak előtte Szüle Ferencé. Hamar észreveszi a feladott témákhan a költői lehetőséget, és könnyen rááll tolla a versírásra.
A.
Arany János
nem fukarkodott az elismeréssel.
Dömötör
Dömötör János
aztán
Pest
Budapest
re került a teológiára, a család óhaja szerint, de nem sok hajlama volt a papsághoz, annál többet foglalkozott ott is a költészettel. Neves költő lett belőle, hamar tagja a Kisfaludy Társaságnak. Úgy látszik, szomorú gyermekkora - mindkét szülőjét korán elvesztette - s tépelődései pesszimista hajlamúvá tették: 35 éves korában, tanfelügyelóként, öngyilkos lett. Barátai adták ki műveit, de aztán feledés homálya borult rá.
Babits Mihály
Babits Mihály
1910-ben hangulatos emlékezésben hívta fel rá a figyelmet, Komlós Aladár pedig doktori értekezésben írta meg életrajzát.Füzete megőrzését a kőrösi
Hegedűs Endré
Hegedűs Endre
nek köszönhetjük, akivel csaknem egykorúak voltak, talán náluk is lakott
Dömötör
Dömötör János
. „
D J
Dömötör János
. kedves barátom ajándéka" - írja róla a címlapon
Hegedűs
Hegedűs Endre
. Ö aztán a magáéval együtt az iskolának ajándékozta.
 
 

Megjegyzések:

NAJEM 1/5. sz.