Aranysárkány fejléc kép
 
Másolat HAGYATÉK-LEVÉL  
  Alább irtt adom tudtokra valakiket illet, hogy én mint apa a Csút szigeten lévő szállásomat vagy fél vékásnyi szálláshelyemet által adtam János fiamnak örök és megmásolhatatlan áron 40 azaz negyven váltó cédula forintokért, olly feltétellel, hogy a földnek kicsinsége miatt kettőjüknek vagy is hármójoknak nem adhattam, abba őtet soha egyik is meg ne háborítsa, hanem mindenkor szabadon bírhassa és benne uralkodhasson.  
  Mellynek is bizonyosabb és állandobb voltára adom ezen saját kezem keresztvonásával megerősített Contractualis levelemet. 18. Julius 1842. Szathmári András mk. Én előttem Ns if. Tolnai Mihály.  
  Hogy ezen másolat, a város házánál Ör. Szathmári András által Eskütt Szőllösi Sándor úr kezéből erőszakkal kikapott eredetinek darabjairól, a mint azok össze illesztve, három darabban egy fél ivet tettek, és semmi belőlök el nem veszett, - általam leirattátván, azzal szórúl szóra meg egyezik hitelesen bizonyítom.  
  Kelt Szalontán Aug. 11-én 1844 tart. Tanács űlésben  
  Előttünk  
  másodjegyző  
 
n
Jegyzet Az említett „Csút-sziget" Szalonta határában van. Itt több „sziget"- et ismerünk, amelyek a hajdani vizes-mocsaras vidékből némileg kiemelkedtek s így művelhető területekké váltak. Csút-szigetnek egykori tulajdonosáról nevezték el.
[szerkesztői feloldás]
Az utolsó bejegyzés
A.
Arany János
hozzáfűzése a másolathoz.Az utolsó bejegyzés
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 167