Aranysárkány fejléc kép
 
VIZSGÁLAT MÁTÉ SÁNDOR ELLOPATOTT TEHENE IRÁNT. 1845. Mart. 29-én.  
  Fazekas Mihály előadja, mint tanú: A Máté Sándor tehenét az őszön Torma Mihály, Kertmegi Sándor, Bondár János és Kovács Mihály hajtották a Bagdi tanyára, a Ns Hajdú János olába, kint lévén maga Ns Hajdú János is a tanyán, - jelen volt, mikor megölték is, ettek belőle a fentebbiek, és Ns Jámbor János, a Kis János uram szolgája, Ns Kenyeres János a Hajdú György uram veje; már ugy tudom 100 ftot meg is fizettek az árából Kertmegi Sándor, Torma Mihály és Ns Hajdú János. A tehén Oct. 28-án veszett el a barmódi pusztáról; mikor este odahajtották, kint volt Ns Hajdú János, de más nap már nem volt a tanyán. -  
  Kertmegi Sándor , mint vádlott, kikérdeztetvén, a tettet nem tagadja; a fizetést pedig illy módon adja elő, hogy közöttük szét volt osztva:  
  Ns Jámbor János 10 f.  
  Maga
Kertmegi
Kertmegi Sándor
25  
  Ns Varga Sándor segitségkép 10  
  öszvesen 100.-  
  A még hátra lévő 25 ftot pedig Vékony János és Kertmegi Mihály tartoztak volna megfizetni. -  
  Egyebiránt, a tehén husát Ns Hajdú János, a bőrét Jámbor János hozták haza, a Ns Hajdú János lovaival; a bőrt kinek adták el, a vádlott nem tudja.  
  Torma Mihály hasonloul vádlott a bűntettet elismervén, a fizetést illy renddel adja elő:  
  Ő maga 20 f  
  Ns Hajdu János 20 f  
  Ns Varga Sándor segítségűl 5  
  Ns Kenyeres János 10 felét magáért, felét Borbély Sándorért  
  öszv 101 f. -  
  A bőrt Jámbor János és Ns Hajdú János hozták haza, a Ns Kis János uram szekerével, a bőrt nem tudja hová tették, Hajdú Jánosnak kellett eladni. -  
  Jelentés tétetett Fő Szolgabíró urnak.  
  Töredékes jegyzeteiből kiadta:  
  másodjegyző  
  Kelt Szalontán Majus 4-én 1845.  
 
n
Jegyzet Mint típus-irat került a főszövegbe. A kérdéses ügyben a városi tanács nem döntött, hanem a főszolgabíróhoz továbbította.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 169