Aranysárkány fejléc kép
 
NYUGTATVÁNY  
  Ötven - ftról v. c. melly öszveget Ns Kis János pénztárnok urtól, mint 1846/7-dik évi jegyzői fizetésem első negyedét hogy felvettem, elismerem.  
  Szalontán, mártz 17-én 1847.  
  m. jegyző  
 
n
Jegyzet Fizetésének előző év őszén járó részletét
A.
Arany János
csak 1847 tavaszán kapja meg. A rossz terméssel, a lakosság elszegényedésével, s így a városi adó nem-fizetésével magyarázható a késés, amely a következő években - már akkor más okok miatt - általánossá lesz. A készpénz mellett
A.
Arany János
valamennyi búzát, szénát, fát és más apró juttatást is kapott természetben (lásd a bevezető magyarázatot).
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyííjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 193
19 x 24 cm nagyságú, zöldeskék papír.