Aranysárkány fejléc kép
 
JEGYZŐKÖNYV  
  Az 1847-dik évi majus 5-én tartatott tanácsülésben, Eskütt Madas János, mint birói helyettes, ns Kenyeres János, Fórizs István, Bonczos Mihály esküttek jelenlétében.  
  (4.)  
  Főbíró ns Kenyeres János ur előadja hogy telekszomszéda Pap Mihály a házát Rozsnyai Jósefnek 175 vfttért eladván, őt, mint kellett volna, meg nem unszolta, kéri tehát a telket a 175 ft lefizetése mellett, szomszédi előjogánál fogva, részére ítéltetni.  
  Rozsnyai Jósef elismeri hogy Kenyeres János urat sem most, sem mikor, a tűzvész előtt a házat drágábban megvette, meg nem unszolta, de, mint állitja, ezt azért mulasztotta el, mert ugy vélekedett, hogy Pap Mihály e kötelességét teljesítette, vagy ha nem is, nyilvános lévén a dolog, fülébe juthatott a szomszédnak.  
  Itélet.  
  Rozsnyai Jósefnek saját elismeréséből kitünvén hogy az előintést mind két esetben elmulasztotta, a kérdés alatti égett ház és telek, a 125 ft lefizetése mellett Kenyeres János ur részére ítéltetik.  
  másodjegyző  
  birói helyettes  
 
n
Jegyzet Ezen a napon a tanács csak egyetlen ügyet tárgyalt: Ns Kenyeres János főbíró panaszát, kérését. Minthogy a jelen esetben maga a főbíró ügyfélként szerepelt, helyét ideiglenesen - az egyik esküdt töltötte be. A tanácsbeliek között említett Ns Kenyeres János nem a panaszos főbíró. Ez a névazonosság az iratok későbbi vizsgálata folyamán is zavarólag hat.
Kenyeres
Kenyeres János
főbírónak a főtéren már korábban is volt háza, amely a nagy tűz során teljesen elpusztult. A meglévő puszta házhelyéhez az ítélet folytán újabbat szerzett, elég jutányos áron.
 
 

Megjegyzések:

Tü. jkv.