Aranysárkány fejléc kép
 
TEKINTETES SZOLGABIRÓ ÚR!  
  Összeirásaink elégvén, azok nyomán azt hogy Balog Sándor - értjük azt ki Bagos utcában lakik - nemes egyén-e vagy sem? nem bizonyithatjuk hanem köztudomásból ugy tudjuk, hogy nincs még a nemesség gyakorlatában.  
  Kik tisztelettel maradtunk Szalontán, junius 5-én 1847.  
  Tekintetes Szolgabiró Urnak alázatos szolgái  
  másodjegyző  
  Szalontaváros elöljárói  
 
[szerkesztői feloldás]
az irat hátlapján ez áll:
 
  jelentés  
  Tekintetes Nemes és Vitézlő  
  Fónyad László urhoz, tek. Ns  
  Bihar megye másodszolgabirájához  
  a Szalontai elöljáróktól  
  .//.  
 
n
Jegyzet Az ügy előzményei a következők: Arad megyében lótolvajláson kapták s elfogták Balog Sándor szalontai lakost. Amikor bíróság elé akarták állítani, tiltakozott ez ellen, és nemesi származására hivatkozva követelte, hogy ügyét a nemesség külön bírósági szerveihez utalják át. Ekkor az Arad megyei bíróság átirattal fordul a szalontai szolgabfrósághoz, s igazolást kér
Balog
Balog Sándor
nemességéről. A szolgabíróság átteszi a kérést a városhoz, s így kerül az végül
A.
Arany János
-hoz.
A.
Arany János
válasza a helyi szolgabíróság közvetítésével érkezik meg Aradra. Ezt a mindeddig ismeretlen
A.
Arany János
kéziratot az aradi Állami Levéltárban őrzik. 1962 nyarán talált reá Dánielisz Endre.