Aranysárkány fejléc kép
 
TEKINTETES SZOLGABÍRÓ ÚR !  
  Szabó Sándor Szalontai adozó legény Mogyorós Mihályt tilos kaszálójában találván, megvérengezte, melly erőszakos önbiráskodásért, miután azt maga a vádlott is tisztán elismeri, általunk 24 pálcaütésre itéltetett.  
  Mit tisztelettel jelentve maradunk  
  Szalontán, august. 7.én 1847.  
  Tekintetes Szolgabíró Urnak  
  alázatos szolgái  
  Szalontaváros elöljárói  
 
[szerkesztői feloldás]
Az irat hátlapján a következő olvasható:
 
  Jelentés  
  Tekintetes nemes és vitézlő  
  Fónyad László urhoz tekintetes  
  nemes Bihar megye Szalontai  
  járása másod alszolgabirájához  
  a Szalontai tanácstól.  
 
n
Jegyzet A városi tanács hatáskörébe tartozott a nem-nemes lakosok kisebb törvénysértései ügyében eljárni, ítélni; ítéletüket azonban fel kellett terjeszteniök jóváhagyás végett a felettes fórumokhoz. A nagy tűz előtt a deres a városházától nem messze, az iskola előtt volt. Rozvány Györgynek az Arany-múzeumban őrzött festményén ez látható (közölte
Voinovich
Voinovich Géza
1. köt. 48-49. 1. között).
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
H.Fekete Péter
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 191