Aranysárkány fejléc kép
 
Nyugtatvány  
  Ötven forintról vcédulában, melly összeget, mint részint még az 1845/6-dik évről fenmaradt négy köböl, részint az 1846/7-dik évre járuló hat köböl, tehát összesen tiz köböl aljgabonabeli fizetésem árát, köblét - jóllehet a szűk év miatt kétannyi áron kellett helyette vennem - csak öt vftjával számitva, felvettem.  
  Kelt
Szalontá
Nagyszalonta
n, october 31. 1847.  
  azaz 50 ft vcéd  
 
Arany János
Arany János
 
  másodjegyző  
 
n
Jegyzet
A.
Arany János
jegyzői fizetését részben készpénzben, részben természetben kapta. Ez utóbbihoz búza és aljgabona is tartozott. A város a búzát 5 pengóforintjával, az aljgabonát pedig 5 váltóforintjával egyenlitette ki, noha az
A.
Arany János
által említett szűk évben, 1846-47 időszakában a búza 35 vft-ig emelkedett. Ezen a napon
A.
Arany János
az elmaradt és folyó természetbeni járandóságát pénzül vette fel, két nyugtán összesen 200 vft-ot.
 
 

Megjegyzések:

H. Fekete
Fekete Péter, H.
gyűjt.
[szerkesztői feloldás]
AJEM - III. 193