Aranysárkány fejléc kép
 
KÖLTSÉG JEGYZÉK  
 
Kelet Költség neme Váltó
ft xr
Aug 19-én
Szalontá
Nagyszalonta
ról
Derecské
Derecske
ig menvén a számadó magára és az urod. kocsisoknak borra elköltött
1 24
21-én Menet az
Ágotá
Ágota
nál a kocsisnak fröstök Früstök magunknak 2 személyre mivel a harmadikat
Váry úr
Váry Lajos
mindenkor külön fizette
1 12
ebéd
Kardszag
Karcag
on
2 48
A kocsis ebédje és bora ugyan ottan 27
Gyümölcsöt vettünk ugyanott 9
Kis ujszállási csárdánál bor magunknak és kocsisnak 16
J. Szentmiklós
Jászszentmiklós
on gyümölcsöt vettünk
9
J. Szentmiklós
Jászszentmiklós
on hálván vacsoráért hálásért és istállóért vettek
7 12
Aug 22 Ugyan ott reggel egy véka zabot vettünk útra 1
Szolnokban fröstök kocsissal 1 30
Délben
Czegléd
Cegléd
en ki fogván zabért szénáért a magunk és a kocsis ételéért és italáért kellett fizetni a nagy fogadóban
4 40
Albertiben egy koldusnak adtam 3
Albertiben hálásért vacsoráért és früstökért a magunk és a kocsis számára a lónak zabszénáért vettek rajtunk 8 10
Aug 23 Vecsésen kifogván, zabért szénáért s magunknak villás früstökért fizettünk 3 10
Pest
Budapest
en a Dunaparton zabot és szénát vettünk
8 40
Aug 24 Ebéd
Pest
Budapest
en Czere urral együtt, ki bennünket dolgainkban utasítni szíveskedett
4 30
25-én elfogyván a zab ismét a Dunaparton zabot szénát vettünk 9 52
Ebédért fizettünk 3 50
Kocsisnak kenyérért 36
Hájra ugyanannak 1
Ágoston urat otthon nem találván a fiakernek ki bennünket kivitt alku szerint fizettünk 5
Útra a kocsisnak 12 30
26 ?Bors? Ágensnek mivel kérte fizettünk 25
Gőzhajó bilétet váltottunk
Poson
Pozsony
ig
27 30
A velünk levő pakk 50 fontot haladván a feleslegért kellett fizetnünk öszvesen 3 25
A tragernek a ki a gőzhajó hivatalig elszállitotta ládáinkat fizettünk alku szerint 1 30
Az (bécsi) urak lakó helye megtudásáért kalendáriomot kelletvén venni, mivel onnanhazulról nem hoztunk 36
A fogadóban 4 napi ottlétünkért 4 früstök 2 ebéd 4 vacsora istáló gyertya s a kocsis étele 39 54
Ágoston úr segédjének ki a folyamodást tisztázta 12 30
Gyümölcsöt vettünk 15
Aug 27 A gőzösön villás fröstök két személyre tariffa szerint 2 30
ugyanott ebéd két személyre a tariffa szt 5
Két meszely bor 50
Vacsora ugyan az nap a gőzösön 3 10
Egy meszely bor 25
Aug 28 Gőzhajón früstök 1 30
Posony
Pozsony
ban a matroznak a ki podgyászunkat partra szállitotta
30
a Trágernek a ki a fogadóhoz elszállitotta alku szerint 1 30
Egy borbélynak
Posony
Pozsony
ban ki mindenikünket megnyirt és borotvált
1 40
ebédért
Posony
Pozsony
ban
3 54
vacsoráért 1 40
29-én szilvát vettünk 15
ebéd
Posony
Pozsony
ban
3 12
Komárominak a Bécsbe menendő 2 passusért 5
Gőzhajó bilét a bécsi utra 12 30
Vacsora
Posony
Pozsony
ban
2 10
a Trágernek ki a gőzhajó hivatalhoz szállitott 1 25
30-án A Posonyi fogadóba szobáért 2 éjjel tariffa szer. 5
gyertyára 48
az egyik ágyért 2 éjjel tariffa szt 1
frustok kétszer ott 1 40
szobai cselédnek s házi szolgának 50
Bécsben a kalauznak ki a zsidó piacról, hol lerakta a bauern márkra vezetett hová portékáink szállítódtak 1 15
másik vezetőnek ki vendégfogadokhoz sorra hordozott meg szobát leltünk 50
Ebéd Bécsben a fogadóban egy meszely borral együtt 4 48
Trágernek a ki a butort a gőzhajó hivataltol a bauern márktól a fogadohoz elszállitotta előre fizetve 1 40
egy úri viseletű nemes kalauznak ki bennünket a közelebb fekvő urakhoz elvezetgetett, a hova csak gyalog mehettünk 2 30
Ugyan az nap vacsora Bécsben 2 50
31-én Früstök Bécsben 1 40
Ebéd ugyan az nap 2 meszely serrel együtt 5 10
Kétszer keresvén Wallner Ágens urat a külvároson fiakkernek két izben 5
Weisz Ágens urnak 100
volt adjunctusának s már most uj agens Horvát urnak ki ügyünk előmozdítását magára vállalta s velünk járt 25
Ugyanakkor nap Bécsben vacsora 2 30
Sept 1-én Früstük Bécsben 1 40
Az omnibus kocsisnak melly ba vitt s vissza hozott 1 40
Ebédért akkor nap 4 50
vacsora 2 27
Sept 2 früstük Bécsben 1 45
4 szem őszi barack 24
ebéd akkor nap 4 18
Vám a Lánchidon jövet és menet 10
Vacsora 2 54
Sept 3-án Früstük Bécsben 1 40
ebéd 5 12
Fogadoi számadás 4 naprol 2 pforintjával 8 pft azaz 20
Két szál milli gyertyáért vett 1 40
Trágernek ki a gőzhajó hivatalhoz szállitott 1 15
Gőzhajó billet
Poson
Pozsony
ig
15
Szekérnek, melly a zsidó piacról a kikötőhöz vitt tariffa szerint 2 30
Posony
Pozsony
ban gőz billetet váltottunk
Pest
Budapest
ig 16 pft azaz
40
Vacsora az nap
Posony
Pozsony
ban
2 59
Trágernek a ki ismét a gőzhivatalhoz szállitott 1 15
Szoba
Posony
Pozsony
ban 1 éjjel
2 30
Sept 4-én egyik ágyért a tariffa szt 30
gyertyáert 2 szál 36
reggel 4 órakor 2 csésze kávé tariffa szt 1 12
gőzhajón villás früstök 1 40
" ebéd 2 személyre a tariffa szt 5
4-én ugyancsak 1 messzely bor 25
Spira nevű matroznak a pakkoknak a partra szállitásáért 35
a Tragernek, a ki a fogadóhoz költöztetett a Duna partról 1 40
Vacsora
Pest
Budapest
en borral
2 50
Sept 5 Előpénz a szekeresnek 5
ebéd
Pest
Budapest
en
3 18
Szállásért és früstökért a fogadoban 3 46
a szobabeli cselédnek és ruha tisztitónak 40
uton a Péteri csárdánál 2 icce bor 16
Hálásért Zsideren vacsorával szobával zabbal szénával és a kocsisnak borral s pálinkával együtt, reggel früstükkel öszv 6 24
Sept 6-án Szolnokon ebéd 3 10
kocsisnak enni való bor zab széna Szolnokon 2 12
Sept 7 Szakállasi csárdánál szoba, vacsora, hálás kocsisnak enni s inni való ? szab ? 5 42
Sept 7 Kisujszálláson villás früstük, és a lónak zab adna 2 52
Kardszag
Karcag
on Dinnye
15
Ebéd azon nap 3 30
Ágotá
Ágota
nál bor magunknak és a kocsisnak, a lónak széna és zab
1 18
Bajomban a kocsist kifizettük 25
ugyan annak az alku szerint lévő 1 köböl zab 2
Váry ur
Váry Lajos
nak át adtam uti költségre és korbács pénzre
2 30
Sept 8 Magam költsége 1 nap
Szalontá
Nagyszalonta
ig
2 30
Három község forspontosainak ostorpénz 1 15
Bort vettem azoknak 3 iccét 18
öszvesen 599 51
 
 
A.
Arany János
. ezt a hivatalos utat Váry Lajos ügyvéddel és annak feleségével, Fábián Terézzel együtt tette meg (l.
H. Fekete Péter
Fekete Péter, H.
: Arany János büsi útja. Nagyszalontai Községi Polgári Iskola értesítője 1915., ism It 1916. 76. 1. és
H. Fekete P.
Fekete Péter, H.
: Arany János bécsi útjához. ItK 1918. 169. 1.). Útjukat kitérővel kezdték. Előbb
Derecské
Derecske
re mentek, A Költségjegyzék első tételének bizonysága szerint az uradalom néhány embere (számadó, kocsisok) már korábban
Szalontá
Nagyszalonta
n volt, s igy együtt tartottak. A kitérő célja az lehetett, hogy befizessék az
Eszterházy herceg
Esterházy Pál Antal
nek járó taksa egy részletét, 92 Ft 32 kr váltócédulát, amit aug. 17-én vett át
A.
Arany János
. (lásd a regesztában ismertetett nyugtát). Feltételezhető, hogy az előttük álló út hivatalos teendőiről is beszélgettek az uradalom jogügyi igazgatójával.  
 
Derecské
Derecske
ig, majd
Pest
Budapest
ig kocsin utaztak Ágota, Karcag, Törökszentmiklós, Cegléd, Alberti, Vecsés helységeken át.
Szentmiklós
Törökszentmiklós
on és Albertiben szálltak meg éjszakára. Több mint három napot töltöttek
Pest
Budapest
en, ahol eljártak megbizatásukban. Ehhez mások (ágensek, közbejárók) segítségét is igénybe vették.  
  Ismerve a költségjegyzék tartalmát, semmi sem bizonyítja
Voinovich Géza
Voinovich Géza
feltevését, miszerint
A.
Arany János
Pest
Budapest
en jártában megtekintette
Nagy Ignác
Nagy Ignác
Tisztújitását ( Voinovich 1. köt. 69. 1., valamint JKK II. köt. 222. 1.).
A.
Arany János
. a legnagyobb aprólékossággal jegyzett be minden kiadást, még a teljesen személyes vonatkozásúakat is; pl. „egy koldusnak adtam", „egy borbélynak
Posony
Pozsony
ban", „szobabeli cselédnek és ruha tisztitónak", „omnibusz ba" stb. Nehezen hihető, hogy éppen a színházi kiadást ne írta volna hc. Másrészt az is kitűnik a kéziratból, hogy hivatalos teendőik erősen elfoglalták idejüket: három ágenssel tárgyaltak, folyamodást írtak s készültek 11 továbbutazáshoz.  
  Gőzhajón jutottak Pozsonyba és két nap múlva ugyanígy Bécsbe. Az utat visszafele hasonló módon tették meg.  
  Egyetlen adat sem utal arra, mit végeztek az előbbi helyen;
Béccs
Bécs
el kapcsolatban is csak azt tudjuk, hogy Wallner, Weiss, Horváth ágensek segítségét vették igénybe, és más urakhoz is elmentek.  
  A Költségjegyzék eddigi ismertetői találgatásokra voltak utalva az iránt, milyen feladattal indult
A.
Arany János
és
Váry ügyvéd
Váry Lajos
a hosszú útra. Erre maga
A.
Arany János
sem ad útbaigazítást Önéletrajzában. Zárójelben csupán ennyit jegyez meg: „1843 nyarán
Pest
Budapest
re és Bécsbe tett rövid utam, - hivatalos minőségben, - szélesíté ugyan egy kevéssé látkörömet ... " ( JKK 113. l.) Márton Manó - a szalontai öregekre hivatkozva - ezt írja: „Kölcsönt kellett kimódolni a városház építésre, de valószínűbb, hogy aratás után lévén az idő, a közbirtokosság termését akarták értékesíteni Bécsben." ( Márton Manó: Arany János pesti és bécsi útja. Budapest 1914. 37. sz.; valamint -n -o: Arany János szalontai jegyző. Délmagyarországi Közlöny 1914. 35. sz.) A kézirat későbbi ismertetői (
H. Fekete Péter
Fekete Péter, H.
,
Debreczeni István
Debreczeni István
) és
A.
Arany János
életrajzírói (
Gyöngyösy
Gyöngyösy László
és
Voinovich
Voinovich Géza
) úgy látják, hogy
A.
Arany János
a város és hg.
Eszterházy
Esterházy Pál Antal
között folyó évszázados per ügyében járt az említett helyeken. Még közelebb visz az igazsághoz
Szendrey István
Szendrey István
(A bihari hajdúk pere a hajdúszabadságért. Debrecen é. n.
[szerkesztői feloldás]
1958
).  
  Levéltári dokumentumokat idézve rámutat arra, hogy a szalontaiak sohasem nyugodtak bele szabadságuk és hajdúkiváltságaik elvesztésébe. Ezért a többi tíz bihari hajdú-település lakóival egyetemben újból és újból „tiltakoztak kiváltságuk elkobzása és földjüknek a herceg részére történő elzálogosítása miatt" (i. m. 34. 1.). A küzdelem élén
Szalonta
Nagyszalonta
állott, de a per költségeiben, meghatározott kulcs szerint, a többi község is osztozott (i. m. 46-47. 1.). Mozgalmukhoz csatlakozott néhány, a váradi káptalan fennhatósága alá került helység is. Adatok bizonyítják, hogy 1843-ban ismét felújították a hajdonikális-pert, és
Tisza Lajos
Tisza Lajos
alispán befolyására „Bihar-megye meghagyta követeinek, hogy a hajdúszabadságot kereső községek ügyét az országgyűlésen is határozottan támogassák" (i. m. 49. 1.).  
 
Szendrey István
Szendrey István
tanulmánya, valamint a regesztában ismertetett szalontai iratok bizonyossá teszik a feltevést:
A.
Arany János
és
Váry ügyvéd
Váry Lajos
a hajdú-per ügyében járt
Pest
Budapest
en, Pozsonyban és Bécsben.  
  Ennek nem mond ellent az a tény sem, hogy
A.
Arany János
néhány nappal előbb, majd aug. 19-20-án ismét
Derecské
Derecske
re ment az Eszterházy uradalom igazgatóságához. Az 1740-es években például a hajdú-perben az a Jeszenák János képviselte a szalontaiakat, aki egyben Eszterházy hg. jogügyi igazgatója volt. Az uradalom jogot formált arra, hogy az igazgatása alá tartozó községek minden jelentős lépésükről, ténykedésükről neki beszámoljanak. Nem kis mértékben befolyásolta ez a tény a perek kimenetelét.  
 

Megjegyzések:

A fedélen négy feljegyzést találunk, egymástól igen eltérő írással. Legfölülre
A.
Arany János
csak ennyit írt: Költségjegyzék. Alatta régies helyesírással és betűtipusokkal:
Posony
Pozsony
ba és
Béts
Bécs
be Aug.: 19-től Sept. 8-káig 1843. Utána ezt olvashatjuk: Ügyvéd t. Váry Lajos és Szalontai jegyző
Arany János
Arany János
urak. Legalulra pedig az ajándékozó jegyezte fel nevét és az ajándékozás időpontját. Valamennyi belső lapot még otthon megvonalazta
A.
Arany János
, útközben a tételeket és az összegeket ceruzával vezette be, amit hazatérte után vastag tollal átírt.
Szabó Károly
Szabó Károly
derecskei jegyző ajándéka 1913-ban.