Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV
 
  Az 1848-dik évi mártzius 18-án tartatott tanácsülésben jelenlevén Szabó Mihály főbiró Ns. Bajó László törvénybíró Ns. Kenéz Ferenc, Madas János Tenkei Mihály Ns Tolnay István, Megyeri János, Ns Kenyeres János, Ns Kenéz Péter Fóris István esküttek.  
 
  (318.)  
 
Balog Zsusána
Balog Zsuzsánna
folyamodik, hogy őt Lukács János
Várad
Nagyvárad
on egy csapszékben kurva névvel becstelenítette, pofon vágta, s összekörmölte.  
  Lukács János elismeri, hogy miután őt folyamodó csunya szavakkal illette, kutyával miveltette, ő pofon vágta hogy pedig, miután őt tolvajnak mondta, ő megkurvázta, ezzel nem becstelítette, mint a kinek, hajadon létére, gyermeke van, s köztudomás szerint igen feslett életű.  
  Itélet  
  A becstelenités dolgában kielégitvén egymást a felek: mivel Lukács János elismeri a pofonvágást: ezért hat órai árestommal fenyíttetik. -  
 
n
Jegyzet Ez az ítélet is példa
A.
Arany János
salamoni itélethozatalára.
 
 

Megjegyzések:

Tü. jkv. - a lap ötödét foglalja el.