Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV
 
  Az 1848-dik apr. 14-én tartatott tanácsülésben jelenlévén Szabó Mihály főbiró, Ns Bajó László törvénybiró, Madas János, Szőllősi Sándor, Bonczos Mihály Erdélyi Sándor esküttek.  
  (338.)  
  Főbiró ur előterjeszti, miszerint a városban olly hireket hall rebesgettetni, mintha a köznép, Oláh János nevű fiatal ember által felbujtva, vasárnap az elöljárók és előkelők ellen tömegestől akarna feltámadni, követelendő, hogy velök a püspökségi puszták azonnali elfoglalásában s felosztásában fogjon kezet. E hir hallására egyikét a békétlenkedőknek, Ács Lajost felhivatta, ki is rejtélyesen ollyforma szókat ejtett, hogy a város elsikkasztott donátiója nem kerül meg addig, mig két-három embert meg nem szúrnak, - később pedig olly hirek számyalltak, hogy az elcsábitott nép fegyveres kézzel akarja megtámadni s felkoncolni az előkelőbbeket; Mire  
  Végzés  
  Felelős lévén az elöljáróság a béke, személy és vagyonbátorságról: e veszélyessé válható mozgalmak kitörését be nem várhatja, hanem, vizsgálat végrehajtása végett szolgabiró Fónyad László urnak feljelenti, kérve hogy a fenyegetö mozgalmak elháritására, a tanácscsal kezet fogva célszerűen intézkedjék.  
 
n
Jegyzet Ebből a forradalom vidéki vetületéről egy radikális népi mozgalom hullamairól szerezhetünk tudomást. Azokról a püspökségi pusztákról van szó, amelyek
Szalonta
Nagyszalonta
határába ékelődtek idegen testekként.
Barmód
Nagyszalonta
és
Kustyán-puszta
Nagyszalonta
Szalontá
Nagyszalonta
tól nem messze, délnyugatra fekszik. Egykor a szabad hajdúk tulajdona volt, azonban a XVIII. század elején a váradi római katolikus káptalan magáénak nyílvánitván, használatáért bért követelt a szalontaiaktól. Erről részletesebben lásd a 27. számú jegyzetet. „A város elsikkasztott donátiója" kitétel az egykor fejedelmi ajándékként kapott s a püspökség által elfoglalt földekre vonatkozik.
 
 

Megjegyzések:

Tü. jkv. - fél-lapnyi szöveg.