Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYYV
 
  Az 1848-dik évi majus 6-án tartatott tanácsülésben, mellyben jelen voltak: Szabó Mihály főbiró,Erdélyi Sándor, Kenéz Ferenc, Madas János, Fóris István, Bonczos Mihály, Kenéz Péter esküttek.  
 
  (358)  
  Szalontai Ferenc mult évi gazdáján Kertmegi Sándoron elfogott bérét kéri megvétetni.  
  Kertmegi Sándor elismeri, hogy a bér nagy részével adós, de azért fogta el, mert felperes egy lovát, gondatlanságból a Szilas érbe engedett fúlni.  
  Mit azonban Szalontai Ferenc csak véletlen esetnek állítván, alperes pedig terhelő próbát felperes ellen elő nem adván  
  Itélet  
  Alperes Kertmegi Sándor köteles a szolgának még benlévő bérét mint világos tartozást megfizetni; mi is a 3 vékás vetésen kivül ez úttal 33 f. 36 krra számíttatván, s állapíttatván meg biróilag, végrehajtásra Kenéz Ferenc és Fóris István esküttek kiküldetnek. Fenmarad azonban alperesnek volt szolgájára vétkes hanyagságot bizonyitni s igy lovabeli kárát bármikor is követelné.  
 
  (360)  
  Kelemen Jánosnak Illyés János elleni perében  
  Végzés  
  Az 1848: XV törvénycikk jelen és hasonló ősiségi kereseteket a törvényhozás bővebb rendelkezéseig felfüggesztvén, addig jelen per nem folytatható.  
 
n
Jegyzet Az első ítélet a tanács pártatlan álláspontját tanúsítja; a második a forradalmi kormány egyik intézkedésével kapcsolatos. Szilas-ér,
Szalonta
Nagyszalonta
határában folyó kisebb víz, amely csak esős időben duzzadt meg annyíra, hogy állat vagy ember belefulladhatott.
 
 

Megjegyzések:

Tanácsülési jegyzőkönyv. A két jegyzőkönyv mintegy fél lapot foglal el.