Aranysárkány fejléc kép
 
[szerkesztői feloldás]
JEGYZŐKÖNYV
 
  Az 1848-dik évi majus 27-én tartatott tanácsűlésben, jelen lévén Szabó Mihály főbíró, Ns Bajó László törvénybíró, Szöllősi Sándor, Megyeri János, Tenkei Mihály, Bonczos Mihály, Fóris István esküttek.  
 
  (378)  
  Kőszegi Ferenc panaszolja, hogy édes anyja egy évi házbér fejében Külüs Istvánnak 11 vftot előre lefizetvén, bár anyja egy havi ottlakás után meghalt, a lakbér aránylagos részét említett házi gazda visszaadni nem akarja.  
 
Külűs István
Külüs István
helyett a nője megjelenvén azt feleli: hogy miután az öreg asszonyt fia a felperes, magához nem bocsátotta lakni: a 11 forintot ugy adta neki, hogy azért haláláig nála lakhassék.  
  Itélet.  
  A 11 forint felvevése bizonyos lévén, de egyik fél sem tudván igazolni állítását, tekintve hogy egy végkép elgyengült asszonynyal halála előtt sok baj lehetett, s hogy Külüs István épen az ő kedvéért csináltatott kandallót a kis házába, a 11 forintnak csak fele ítéltetik vissza felperes részére. Végrehajtók Madas János, Kenéz Ferenc esküttek.  
 
n
Jegyzet Jó példa a tanács igazságos ítélkezésére; itt kevesebben lévén
A.
Arany János
ís hallathatta véleményét.
 
 

Megjegyzések:

Tanácsülési jegyzőkönyv - negyed lap terjedelemben.